Close Menu

SVAR: Dette var et spørsmål som jeg ikke hadde klart svar på, så jeg tok kontakt med Navs fagavdeling. De forteller at Nav har strenge restriksjoner for hvem som til enhver tid har tilgang til saken din. Ifølge fag­avdelingen er det kun de personene med «et tjenstlig behov» som har anledning og adgang til saken din. Det avgjøres av tilgangskontroller ut ifra hvilken rolle den ansatte har i Nav. Et eksempel er temaet syke­fraværsoppfølging, hvor de som trenger det, får tilgang til denne informasjonen til saksbehandling. I tillegg har alle Nav-ansatte også taushetsplikt.

Videre svarer fagavdelingen at ved sykemelding får du tildelt en veileder ved ditt lokale Nav-kontor. Det er lederen ved det lokale kontoret som fordeler arbeidet internt. Ved langvarige sykemeldinger kan du derfor oppleve skifte av veiledere. Den forrige veilederen har da ikke adgang til saken din. Hvis andre ved Nav-kontoret skal inn i din sak, må de altså ha et tjenstlig behov. Dette kan komme dersom din veileder er fraværende og en annen veileder må vikariere for vedkommende.

Strenge interne kontrollrutiner og tilgangsbegrensninger gjør det derfor vanskelig for Nav-ansatte å gå inn og «snoke» i saker de ikke har noe med. Det har vært flere eksempler de siste årene på at Nav-ansatte har både fått reprimande eller avskjed fordi de er blitt avslørt av interne kontrollsystemer for å gå inn i saker de ikke har anledning til. Det er viktig for oss brukere av Nav at vi har tillit til og kan være sikker på at sensitiv informasjon om oss ikke kommer på avveie, eller at uvedkommende får innsyn i saken vår. •

Send inn ditt spørsmål til redaksjonen@psykiskhelse.no

Advokat Helge Hjort, psykiater Ann Færden, post.doc. Ann-Mari Lofthus og psykolog Cecilie Benneche svarer på spørsmål om juss, psykiatri, velferd og psykologi.

 

×
Kjære leser!
Hjelp oss å bekjempe stigma og fremme psykisk helse! Du leser Magasinet Psykisk helse, en uavhengig og redaktørstyrt publikasjon dedikert til å spre kunnskap og øke åpenhet - med kvalitetssikret innhold. Denne og mange av artiklene er gratis for leserne. Men vi trenger din støtte for å fortsette det viktige arbeidet. En liten donasjon kan gjøre en stor forskjell. Med bare 50 kroner kan du bidra til å:
• Spre viktig informasjon til flere som trenger det.
• Øke forståelsen og bekjempe stigmatisering.
• Gi håp og støtte til alle som sliter.
Doner nå via Vipps til 12137 og bli med i arbeidet for bedre psykisk helse for alle! Hjertelig takk for din støtte! Vennlig hilsen redaksjonen i Magasinet Psykisk helse.