Close Menu

Lettere å takle nederlag

Studenter får det bedre psykisk hvis de trener på selvmedfølelse sammen med andre studenter, viser en studie gjort ved Universitetet i Bergen.

Bilde av student
(Illustrasjonsfoto: Unsplash/Kyle Gregory Devaras)

Om lag 100 studenter som har gjennomført et kort kurs i selvmedfølelse, har deltatt i denne studien. Den viser at de fleste deltakerne fant noe å lære av kurset, og om lag halvparten hadde svært god nytte av det.

Kurset har bestått av tre samlinger, der man har brukt teknikker fra mindfulness. Mindfulness betyr å akseptere ting slik de kjennes, og lære seg å se tanker som tanker og følelser som forbigående.

– Er bakgrunnen for kurset at psykiske plager er økende blant studenter?

– Ja, vi ønsket å prøve ut kurset som et helsefremmende tiltak for å mestre vanskelige følelser, sier Per-Einar Binder på epost. Han er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, og har også skrevet bøker om selvmedfølelse.

Portrett av Per-Einar Binder

NYTTIG

– Teknikker for å lære seg selvmedfølelse, er noe mange kan ha nytte av, sier professor Per-Einar Binder.

(Foto: Universitetet i Bergen)

Fem viktige lærdommer

Resultatene av studien i Bergen er blitt omtalt i flere utenlandske tidsskrifter, blant annet Psychology Today.

Studien viser at det er fem ting studentene mener de har lært ved å trene på selvmedfølelse gjennom dette kurset:

• Ble mer støttende og vennlig mot seg selv når ting er vondt og vanskelig. Lettere å håndtere nederlag. Klarte å se vanskelighetene i et større perspektiv. Man måtte trene en del på å være vennlig mot seg selv, vanskelig å omsette det i praksis.

• Mer oppmerksom på at man er for hard mot seg selv, eller behandler seg selv dårlig. Gjennom kurset ble mange overrasket over hvor harde de var mot seg selv, og hvor negativ effekt det har å kjefte på seg selv. Flere beskrev denne opplevelsen som en vekker.

• Føler seg mindre alene i verden når man har det vanskelig. Mange følte det som en lettelse at kurset la såpass stor vekt på å forstå at alle har noe de strever med i livet. Man følte mindre skam, det ble lettere å trøste og støtte seg selv, eller søke hjelp.

• Aksepterer lettere vonde følelser og tillater at de er der. Deltakerne føler seg mer robuste etter kurset, og unngår å havne i en nedadgående spiral selv om de har det vondt. De har lært å minne seg selv om at det er OK å ha negative følelser uten at det er tegn på at det er noe galt med dem. Tvert om, er det tegn på at man lever et normalt liv.

• Føler seg mer stabil, kjenner mindre uro. Og har lært å takle stress. Stresshåndtering var ikke en del av kurset, men flere følte de hadde lært mye om dette, gjennom å øve på ulike former for meditasjon.

Bli snill mot deg selv

Studien viser at det hjelper å trene systematisk på å bli snillere med seg selv når livet kjennes vondt, og teknikkene fra kurset er noe mange kan ha nytte av i hver­dagen, sier Per-Einar Binder, som sammen med kolleger står bak studien.

Studenthelsetjenesten i Oslo har også innført kurset, og ved Universitetet i Bergen har man arrangert et mer omfattende kurs for studenter som har problemer med perfeksjonisme. •

Vipps 12137

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!