Close Menu

SVAR: Det er ikke sant at man ikke blir avhengig av hasj. Bakgrunnen for forslaget om avkriminalisering i Rusrefomen, er imidlertid at man ser at straff ikke reduserer bruk av rusmidler. Man ønsker å gi et bedre tilbud til rusavhengige med vekt på skadereduksjon og helserettete tiltak.

Avhengighet av cannabis er avhengig av styrken, særlig stoffet δ-9-tetrahydro-cannibinol (THC). THC er også det stoffet som gir rusopplevelsen og økt konsentrasjon gir økt rus, som jo for mange er det ønskelige, men økt konsentrasjon øker også sjansen for avhengighet. THC gir også andre andre problemer, som angst, redusert hukommelse, paranoide opplevelser og hallusinasjoner.

Cannabis finnes i naturlig form, og i de siste 15 år også syntetisk fremstilt. Den naturlig dyrkete finnes i flere former og er ofte kalt «skunk», «weed» og «hashish». Navnene gjenspeiler ulike måter den er dyrket og fremstilt på, og ulik konsentrasjon av THC. Skunk har høyest THC-konsentrasjon (opp mot 20 prosent) og det er særlig bruk av skunk som gir avhengighet. Syntetisk fremstilt cannabis, ofte med gruppenavnet «spice», finnes i mange former, og det kommer stadig nye. Alle har svært høy THC-konsentrasjon, som kan gi en farlig rus og høy risiko for avhengighet, noe som har forårsaket dødsfall også i Norge.

Andre stoffer i cannabisen som er viktig er Cannabidiol (CBD), da man mener det motvirker noe av avhengigheten som THC gir. I medisinsk cannabis er begge stoffene ofte tilstede for å redusere avhengighet og THC-konsentrasjonen er under én prosent. Medisinsk cannabis brukes til behandling av smerte, muskelstivhet ved multippel sklerose og har vært prøvd mot mange andre ulike lidelser, men med varierende effekt.

Flere unge oppsøker hjelp for sin cannabis-avhengighet nå enn før, og en av grunnene kan være økt konsentrasjon av THC. Symptomer på avhengighet kan være økt irritabilitet, søvnløshet, redusert appetitt og uro. I dag er det forebyggende tiltak  som er det viktigste i rusbehandling.

Send inn ditt spørsmål til redaksjonen@psykiskhelse.no

Advokat Helge Hjort, psykiater Ann Færden, post.doc. Ann-Mari Lofthus og psykolog Cecilie Benneche svarer på spørsmål om juss, psykiatri, velferd og psykologi.

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!