Close Menu

Alexander Hagen er en av Norges fremste boksere, men det er ikke bare i ringen kroppen er klar for kamp. Hagen har kompleks PTSD og beskriver det som å gå rundt med et alarmsystem som aldri slås av. Han er konstant på vakt etter farer. Barneårene i Flekkefjord var tøffe, forteller han. 

–  De første leveårene har stor innvirkning på resten av livet, sier Hagen.

Han forteller at han var helt alene om problemene sine. Hverken lærere eller leger visste hvordan han hadde det. 

Senere har han slitt med å finne god hjelp for senskadene. 

– Det er vanskelig å finne rett terapi for kompleks PTSD. Det er ikke mangel på kunnskap om diagnosen, men medisinen og behandlingen har liten effekt, sier han. 

Hagen har vært innlagt flere ganger. Han er blitt behandlet med antidepressiver, antipsykotiske legemidler, beroligende medisin og sovemedisin. Til tider tok han alle samtidig.

– Jeg ble likegyldig, og mistet kontakt med min egen person. Medisinen gjør deg følelsesmessig flat, men gjør ingenting med årsaken til sykdommen. Yoga ville hatt bedre effekt, det er bevist, sier proffbokseren. 

Og, skulle det vise seg: legemiddelet ketamin.

Bio Alexander Hagen (34)
Arrow
 • Proffbokser
 • Tre NM-gull som
  amatør og én VM-deltagelse. Startet som proff i 2012. Trener i dag i Oslo Bokseklubb.
 • Har nå en pause fra ringen, men håper å returnere til våren.
Portrett av Alexander Hagen

OPPLEVDE RO:  – Jeg fløt bort, og plutselig så jeg meg selv utenfra, sier Alexander Hagen om ketamin-behandlingen.

Narkosemiddel

Behandling med ketamin er en ny behandlingsmetode, som ble godkjent i Norge for cirka to år siden. Ketamin er et legemiddel som i utgangspunktet brukes som narkosemiddel. Det brukes også som rusmiddel, og behandlingen er omdiskutert på bakgrunn av manglende langtidsstudier.

I det offentlige helsevesenet er det kun Sykehuset Østfold som har begynt å behandle pasienter med ketamin. På nettsidene til sykehuset står det at kravet til pasienter er at de har behandlingsresistent depresjon. «Denne defineres av at man har forsøkt minst to ulike antidepressiva fra to forskjellige klasser, (…) uten å få ønsket virkning». En epost til sykehuset bekrefter at her gjøres det ingen unntak fra regelen.

Lenge var boksingen den beste terapien for Hagen. Da han hadde det som som vanskeligst, fant han tilhørighet i boksemiljøet, 13 år gammel. Det ble et sted for utvikling av selvtillit, han ble tryggere og han kunne tenke på seg selv. Livet bestod for det meste av boksing, egentrening og å se på andre bokse.

– Å gå kamp har hjulpet mest, sier han.

– I ringen kjemper jeg bare mot meg selv, og det har ingenting med motstanderen å gjøre. I ringen setter jeg meg i en vanskelig, risikofylt situasjon. Det føles bra etterpå, jeg har kontroll og selvtillit, jeg har kjempet mot de negative tankene og holdt hodet kaldt. Når redselen kommer før en kamp, kan jeg ønske at kampen blir avlyst. Men jeg står i det, og gjennomfører, selv om det er vanskelig.

Kuttet medisinering

På grunn av de negative bivirkningene, kuttet Hagen ut all form for medikamentell behandling i 2015. Han hadde vært medikamentfri i fem år, da han for to år siden hørte en svensk podkast om ketamin­behandling. Kunne det være noe for ham? Etter mye googling og lesing, bestemte han seg for å prøve. Med et skriv fra sin egen psykolog fikk han time til konsultasjon på en privat klinikk i Oslo, hvor de også tilbyr ketamin-behandling til pasienter med kompleks PTSD, slik som Alexander har.

– En psykolog vurderte meg sammen med en lege. De ble enige om at ketamin kunne hjelpe meg, forteller Hagen.

– Jeg var spent før første behandling, men hadde et åpent sinn. Det kunne bli skummelt. Det kunne bli trist eller det kunne føles bra.

Han ble plassert i en god stol, med musikk på ørene og bind for øynene. Behandlingen ble gitt som intravenøse injeksjoner, første gang med en lav dose, som gradvis økte gjennom de kommende behandlingene.

– Først tenkte jeg; er det ingenting som skjer? Men så fløt jeg bort, og plutselig så jeg meg selv utenfra. Jeg hørte flere stemmer som sa noe. «Hvem er du», spurte de, mens jeg så mye av det som jeg synes er vanskelig, men under behandlingen føltes det ikke vanskelig lenger. Jeg så at det jeg er redd for ikke er så mye å henge seg opp i.

I behandling nummer to, noen dager senere var dosen høyere.

– Opplevelsen ble mer abstrakt og svevende. Hvor var jeg? Hva var jeg? Kroppen føltes borte. Jeg så plutselig jordkloden utenfra, og plutselig var jeg tilbake i barndomsbyen min, i Flekkefjord, det var rart, sier han.

Hagen forteller at han opplevde ro.

– Jeg ble ikke redd, men kanskje litt bekymra for om jeg kom til å vende tilbake uten å finne igjen noen jeg kjente.

– Kan du sammenligne disse opplevelsene med noe du har opplevd før?

– Jeg kan kanskje sammenligne opplevelsene med dissosiasjon og fremmedfølelse som jeg har opplevd i en periode med tung depresjon, sier han.

Alexander Hagen mener at hallusinasjonene han opplevde ikke har noe å si for behandlingsresultatet.

– Det er pasienter som forteller at de ikke ser noe, men som allikevel får en positiv effekt. Jeg så ting fra et annet perspektiv, jeg ble eksponert for det jeg er redd for på en trygg måte.

Han forteller at han har fått det mye bedre nå.

– Følelsen er den samme som før, men jeg er mye flinkere til å avbryte meg selv og komme ut av det. Jeg klarer å styre av fra sporet, før klarte jeg ikke det. Men jeg har fortsatt kompleks PTSD. Det har ikke blitt borte. Fortsatt kan jeg ha ganske vonde perioder.

Alexander Hagen hadde sin siste av fem behandlinger i januar ifjor.

– Jeg har lyst på flere, men det blir så dyrt, sier han.

Nå håper Hagen at det offentlige også begynner med ketamin-behandling for kompleks PTSD. Han har vært i kontakt med Sykehuset Østfold, men har fått avslag på henvisningen på bakgrunn av at han ikke er diagnostisert med alvorlig og behandlingsresistent depresjon.

– Jeg er sikker på at det ville gjort meg friskere, sier Hagen. •

Fakta Ketamin og behandling
Arrow
 • Ketamin er et legemiddel som i utgangs­punktet brukes som et narkosemiddel, og har en sterk smertestillende effekt. 
 • Virker hovedsakelig gjennom å hemme
  NMDA-reseptorer i hjernen.
 • Kan åpne for endring i hjernen, slik at det blir lettere for mer hensiktsmessige tankemønstre, følelser og atferd, å feste seg.
 • Ketamin erstatter ikke psykologisk behandling, men kommer i tillegg til annen behandling.
 • Sykehuset Østfold tilbyr ketamin i behandlingen av såkalt behandlingsresistent depresjon. 
 • Flere private klinikker i Oslo og Bergen tilbyr ketamin-behandling til et større spekter av pasienter.
Kilder: Sykehuset Østfold og Rusopplysningen
Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 25 kroner til 12137.