Close Menu

Jeg var erklært hjernedød i 30 år

Debattinnlegg

I et journalnotat ved Psykiatrisk klinikk i Levanger fra 1992, liggende inntil nå på et for meg fremmed fastlegekontor i Levanger, ble det slått fast at jeg er begynnende hjernedød. Det er tretti år siden. En kvinnelig assistentlege ved Psykiatrisk klinikk har altså skrevet at «det ble i fjor tatt CT av ham, som viste atrofi», men uten å ha sjekket med primærkilden, altså om det fantes CT-bilder som kunne støtte opp under den alvorlige diagnosen. Altså hadde jeg hjernesvinn i 1992. Morsomt da at jeg tok en mastergrad på NTNU med hovedkarakteren B, 13 år senere. Jeg har altså vært erklært hjernedød i tretti år. Mange kunne mistet alt pågangsmot med samme opplevelse som meg, jeg mener evne til overveielser, hukommelse og minner er sentral for den menneskelige identitet og selvforståelse.

Når det er feil og slurv i journalen kan det ikke bare skade tilliten til helsevesenet, men det kan også føre til fatale beslutninger i den videre behandling i sykehjem og sykehus.

I boken Brain on Fire beskriver Susannah Cahalan da hun fikk autoimmun encefalitt, altså en betennelsestilstand i hjernen, slik at hun kom til å oppvise en serie symptomer på alvorlig psykisk sykdom. Dersom Susannah Cahalan ikke hadde møtt den rette legen i tide, slik som hennes medpasient, kunne også godeste Susannah Cahalan ha endt som psykiatrisk grønnsak, feilmedisinert og feilbehandlet som så mange blir. Nettopp derfor kunne Cahalan like gjerne ha valgt å kalle den første boken sin The Great Pretender, slik hun gjorde med bok nummer 2, fordi vi her snakker om sykdom som er en stor imitator. Derfor skriver psykiater, forfatter og universitetslektor Anne Kristine Bergem i Psykisk helse at diagnoser også må ha en holdbarhetsdato, som for melken som har stått for lenge i kjøleskapet. Men det gjør man ikke alltid med medisinske diagnoser. I min journal står det fortsatt at «pasienten er kjent alkoholiker», selv om jeg ikke har vært på fylla på snart 7 år. Ett av problemene med slike diagnoser er at de farger blikket til legen når han skal gi deg behandling for andre tilstander. Michel Foucault skriver liketil i Klinikkens fødsel at det aldri vil bli et lineært forhold mellom det usagte, altså det kroppslige eller mentale, og det sagte, det vil si det som beskrives i legens journaler, i hans epigrammer og i hans blodprøver.

Jeg var erklært død på et vis. Da jeg satte inn støtet for å få oppklart miseren, fikk jeg god hjelp av Psykiatrisk klinikk som hjalp meg med å lete i gamle journaler. Og endelig, etter ett halvår, kunne også Psykiatrisk klinikk fastslå at det også ble tatt en ny hjerneskanning av meg i år 2000 og at denne viser normale ventrikler og ingen synlige degenerative forandringer. Og det skal jeg f…n meg holde fast i. – For det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem som er gal og hvem som er klok, som Knut Hamsun skriver.

Terje Carlsen


Les hele magasinet - hver gang! Bestill abonnement her.

Vipps: 12137

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse