Close Menu

– Jeg er invitert fordi jeg prøvde å ta livet mitt for noen år siden, svarte Anna. 

Det ble stille. Jeg klarte ikke å respondere. Ordene hennes ble hengende i luften. Nakent og brutalt. 

Anna møtte jeg hjemme hos Erna Solberg i 2019 i forbindelse med markering av Verdensdagen for forebygging av selvmord.  Jeg var invitert som styreleder i Adopsjonsforum. Mange adopterte kan oppleve livet som vanskelig, for eksempel på grunn av rasisme, omsorgssvikt eller identitetskrasj.  

Svaret til Anna kom plutselig og uventet på meg. Jeg opplevde det også vanskelig å finne et godt svar. Det er viktig å spørre, men da må man også forvente alle mulige svar.

Hvert år markeres Verdensdagen for psykisk helse i over 150 land jorden rundt 10. oktober. Etter min mening er dette en av de viktigste dagene i året. Da jeg vokste opp var ikke dette et tema som ble nevnt på skolen eller på hjemmebane. Det er først i løpet av de siste årene at jeg har blitt mer bevisst på hva psykisk helse er og hvorfor det er viktig å ha fokus på dette. 

Heldigvis har engasjementet og åpenhet rundt
mental helse økt de siste årene.  Markering av denne dagen bidrar til å øke befolkningens bevissthet rundt psykisk helse. I følge tall fra Folkehelseinstituttet vil omtrent halvparten av Norges befolkning oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Ingen skal måtte oppleve å være alene med sine psykiske ut­fordringer. I dag er psykiske lidelser en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge. Ensomhet, stress, angst og manglende opplevelse av å mestre livet er store utfordringer for mange. 

Alle har en psykisk helse. Men hva ligger i dette begrepet? Psykisk helse handler om hvordan vi har det med oss selv og hvordan vi takler livet og forholder oss til følelsene våre. Alle mennesker vil oppleve at livet svinger, at det veksler mellom bølgetopper av lykke og dalbunner av sorg. Mange definerer psykisk helse som nettopp evnen til å mestre tanker, følelser, tilpasse seg endringer og håndtere motgang. 

Vi trenger å bry oss hver dag om menneskene rundt oss. Jeg kunne ønske folk var flinkere til å ta kontakt med fremmede i nabolaget og tørre og bli kjent med andre med ulik bakgrunn og miljø. 

Anna tok kontakt med meg samme kveld og spurte om vi skulle ta en kopp kaffe sammen. Første gang jeg markerte Verdensdagen for psykisk helse var i 2019. En kopp kaffe med Anna. Vi ble bedre kjent. Vi pratet om hverandres oppvekst. Jeg om min tid på barnehjemmet i Costa Rica og hun om en turbulent barndom. Kaffe­møtet mellom Anna og meg ga oss begge noe positivt. Det er nettopp dette Verdensdagen for psykisk helse handler om, det å vise interesse for andre mennesker. 

Jeg har en drøm om at Verdensdagen for psykisk helse skal være en dag hvor fremmede møtes på kafe for å prate og bli kjent med hverandre. Samtidig ønsker jeg fokus på psykisk helse hver dag. I år markerte jeg Verdensdagen med enda flere unge som ønsket å møtes. Det påfallende etter dette møtet var kommentarer som: «Akkurat sånne følelser har jeg også opplevd» og «Følelsen av å ikke være alene om angst, mobbing eller ensomhet er utrolig viktig».

Det første steget er det viktigste og det begynner du selv med. Spør deg selv: Hva skal til for å gi andre positive følelser, føle seg inkludert, glede, mestring og mening med livet? •

Dette er et debattinnlegg og uttrykker skribentens holdninger og meninger.

×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse