Close Menu

Behandling avlyses og utsettes

Mange pasienter med psykiske helseplager, lidelser og behov for samtale opplever nå redusert behandlingstilbud grunnet koronaviruset. Mental Helses hjelpetelefon melder om en nær dobling av henvendelser.

Ensomhet

Mange med psykiske helseutfordringer risikerer å bli mer isolert og ensomme under tiltakene mot korona-viruset. Men det finnes hjelpetelefoner og mange innen psykisk helsevern får tilbud om telefonsamtaler, selv om de fysiske timene avlyses.

(Illustrasjonsfoto: Daria Nepriakhina/Unsplash)

Hele landet er inne i en dugnad for å bremse utbredelsen av korona-viruset. Det innebærer også at en rekke behandlingstilbud innen psykisk helse begrensen eller utsettes. Etter det Psykisk helse erfarer, avlyses gruppetimer for psykisk helse-pasienter mange steder. Samtidig får pasienter med individualtimer i DPS (Distriktspsykiatrisk senter) beskjed om at timen deres gjøres om til telefontimer eller utsettes.

Selvpålagt isolasjon

Aslaug Timland Dale i Mental Helses hjelpetelefon opplever stor pågang.

– Vi klarer ikke svare på alle. Vanligvis får vi rundt 500-700 telefoner i løpet av et døgn, nå er det nesten dobbelt så mange som forsøker å nå oss

– Hva vil innringerne snakke om?

– Mange er bekymret. Det gjelder en større del av befolkningen. Koronaviruset medfører at mennesker som i utgangspunktet har generell helseangst blir reddere. Vi har innringere som lever i selvpålagt isolasjon, fordi de er redde for egen helse. Noen er bekymret for å miste støttekontakten sin. Mange blir enda mer ensomme.

– Hva slags råd gir dere?

– De kan benytte skrivetjenesten vår. Det er mye god helse i å lufte tankene med noen andre. Vi anbefaler å opprettholde vanlige rutiner, stå opp til samme tid hver dag og prøve å gjøre hverdagen mest mulig normal. Man kan gå en tur i skogen uten å leie hverandre og skype med bestemor, ta vare på hverandre og gi andre mulighet til å høre en stemme, sier Timland Dale.

Hun forteller at det er flere nye innringere nå, ikke minst på Arbeidslivstelefonen med bekymringer rundt permitteringer og økonomi. De lurer på hvordan de skal klare seg fremover og hvilke rettigheter de har. Også Foreldresupport-telefonen har en del henvendelser fordi hjemmesituasjonen blir annerledes. Det er en helt annen hverdag som skal håndteres, og det kan være en utfordring. Alle de ulike støttetjenestene er å finne på Mental Helse hjemmesider.

Skåner foreldre

Timland Dale forteller at skrivetjenesten til Mental Helse får spørsmål fra barn ned til 15 år.

– De skriver og lurer på hva som er sant og ikke sant av det som står i media. De lufter problemstillinger som de skåner foreldrene sine for og heller deler med en fortrolig fremmed. Som hvordan blir det for dem hvis mamma og pappa blir permittert. Og vi får spørsmål rundt det sosiale nettverket deres, sier Timland. Hun sier at lokalt i Norge er det ordførere som har sagt at barn og unge må kunne møtes, mens sentrale myndigheter sier det motsatte. Mental Helse viser da til myndighetenes råd, og oppfordrer til å ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre. Det er viktig å ikke isolere seg og unngå vennekontakt, og barn og unge er jo allerede eksperter på sosiale plattformer.

Avlyst aktivitet

Også frivillige organisasjoner avlyser aktiviteter. Bipolarforeningen avlyser åpne treff fram til påske og alle aktivitet i Mental Helse er avlyst eller utsatt.

Familievernkontorer tilbyr ifølge BUFDIR (Barne-ungdoms- og familiedirektoratet) først og fremst hjelp over telefon. De kontorene som har kapasitet tilbyr konsultasjoner ansikt til ansikt.

Les regjeringens korona-tiltak her.


Vipps: 13127

Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!