Lukk

Søk Utviklingsmidler

Søk om støtte til utviklingsprosjekter fra Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Siste frist for innsending av skisse er mandag 11. november 2024. Du må henvende deg i god tid før fristen slik at det blir tid til veiledning.

Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til prosjekter som handler om psykisk helse.  Du kan søke om mellom kr 400 000 og 1,5 millioner. Les om det nye programmet hos Stiftelsen Dam her: Utvikling 

Dette kan du søke om midler til

Siden Stiftelsen Dams oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper.

  • Kulturprosjekter som blant annet teater, film, musikk og podkast
  • Behandlingsprosjekter, kursutvikling
  • Fritidsprosjekter
  • Informasjonsprosjekter inkludert temakvelder, podkast, apper og film
  • Forsknings-, kartleggings-, utviklings- og pilotprosjekter

Søknad om midler til bok: Rådet for psykisk helse deltar bare unntaksvis i bokprosjekter. Alle som søker må ha en konkret ekstern forlagsavtale som bidrar med utgivelse, inkludert trykking, distribusjon og markedsføring. Søknaden kan dekke honorar til redaksjonelt arbeid, men ikke til forfatterlønn. Bøker vi tidligere har fått midler til er i hovedsak antologier, og må følge Dam’s retningslinjer om å ikke være faglitteratur beregnet kun på fagpersonell.

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

Dette er søknadsprosessen

1. Les retningslinjene til Stiftelsen Dam.

2. Dersom din idé er innenfor kriteriene, send en epost til Charlotte Elvedal, så sender vi deg et enkelt skjema som du fyller ut og returnerer.

3. Vi vurderer prosjektet internt.

4. Dersom vi vurderer at vi kan gå videre med ditt prosjekt avtaler vi videre veiledning.

5. I veiledningen vil du få hjelp til å beskrive prosjektideen på best mulig måte i malen til Stiftelsen Dam. Budsjettet er en viktig del av prosjektveiledningen.

6. Skisseskjema åpner 15. september, siste innsendingsfrist til Rådet for psykisk helse er 1. november. Skisser som innvilges får beskjed 11. november 2024.

7. Du får veiledning frem til innsending av full søknad 24.mars 2025. Offentliggjøring 15. juni 2024.

Rådet for psykisk helse prioriteter:

1. Prosjekter som følger retningslinjene og innfrir kravene til Stiftelsen Dam.

2. Er relevante i forhold til Rådet for psykisk helses strategi.

3. Prosjekter som er gjennomførbare. Det vil si at prosjektet har solid faglig forankring, god brukermedvirkning og at det er tidsmessig og økonomisk realistisk.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:
Charlotte Elvedal