Lukk

Posttraumatisk stress: Ble syk etter hjemkomsten

– Jeg trodde ikke hendelsen i Afghanistan ville påvirke meg etter at jeg sluttet i Forsvaret. Men etter fem-seks år begynte jeg virkelig å få det vanskelig, sier Marius Røed.
block image
(Foto: Paal Audestad)

– Den dagen i 2007 var det et rutineoppdrag med bil som vi skulle gjøre. Egentlig skulle jeg være med, sammen med de to jeg delte rom med. Men siden jeg snart skulle hjem, byttet jeg med en annen. Den ene vennen min ble drept, den andre mistet benet, men overlevde som ved et mirakel.

Marius Røed var alene på rommet den natten, uten de to andre som skulle vært der, forteller han.

Han fikk ingen oppfølging psykisk.

– Jeg vil ikke kritisere Forsvaret, for jeg var kanskje ikke i gruppen de fokuserte på. De som var med på oppdraget, og de som dro ut og ryddet etterpå, fikk oppfølging. Jeg trodde ikke da at den hendelsen kom til å påvirke meg senere heller. Det var først etter fem-seks år at jeg begynte å slite.

– Den første tiden etter at jeg kom hjem, sov jeg dårlig. Jeg hadde lite empati og var lite glad. Jeg hadde liten for­ståelse for hverdagsproblemene her i Norge, kanskje jeg var litt egoistisk. Det jeg hadde vært med på, var mye verre, tenkte jeg.

Men han søkte ikke hjelp da, forteller Røed.

– Jeg jobbet mye og prøvde å glemme. Hvis man har et høyt tempo, og det er mye som skjer i livet, kan man bli distrahert fra problemene en periode. Jeg startet butikk og var daglig leder. Det var jeg i fem år, men jeg begynte å merke at ikke alt var som det skulle. Jeg jobbet 15 timer om dagen. Så møtte jeg veggen.

Han ble vanvittig utslitt og kunne ikke jobbe, forteller han.

– Jeg hadde liten forståelse for hverdags­problemene her i Norge.

– Det var uvant, for jeg har alltid sett på meg selv som en ressurs og er vant til å jobbe mye.

Fastlegen hans foreslo en psykolog som drev med traumebehandling. Det ble løsningen.

– Først tenkte jeg at jeg bare trengte litt hjelp til å sortere. Men det ble mer og mer tydelig at det var noe mer. Det tok lang tid før det ble avdekket at det var posttraumatisk stress etter opplevelsen i Afghanistan. I dag er jeg glad for at det kom fram i terapien, ellers kunne jeg ikke ha fungert i arbeidslivet igjen.

Marius Røed understreker at alle veteraner er ressurser.

– Vi må synliggjøre kompetansen man har selv om man har fått PTSD. Jeg vil gjerne vise med min historie at det er mulig å få til noe.

Marius Røeds råd

• Ikke vær redd for å søke hjelp. Begynn med fastlegen.

• Hvis du er veteran og ting går galt når du kommer hjem, vær stolt av den jobben du har gjort. Ikke vær flau over at du er syk.

• Selv om andre ikke kan forstå det du har vært med på, er det viktig å være åpen om det. Åpenhet kan være en hjelp for deg selv.

Hentet fra brosjyren Fakta om posttraumatisk stress utgitt av Rådet for psykisk helse 2016 med støtte fra Extrastiftelsen.

Les mer om psykisk helse