Lukk

Personlighetsforstyrrelse: – Du er ekspert på deg selv

– Personlighetsforstyrrelse høres litt skummelt ut. Men du er ikke forstyrret, du har en personlighetsforstyrrelse på samme måte som du har en infeksjon, sier Thea Røstbakken, sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom.
block image
VÆR DIN EGEN EKSPERT: Husk at dine plager er det du som er ekspert på, sier Thea Røstbakken, og gir også råd om å være åpen og å ta godt vare på seg selv. (Foto: Sveinung Uddu Ystad)

Røstbakken oppfordrer til å oppsøke hjelp dersom man er redd for at man har problemer knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon i nære relasjoner, problemer med selvfølelsen eller styring av følelser.

– Hvis du sliter med personlighetsproblemtikk, eller tror at du gjør det, er det mange steder å finne hjelp. Oppsøk fastlegen, som kan vurdere om du skal videre til en spesialist. I mange kommuner finnes det i tillegg frivillige organisasjoner som har ulike aktiviteter, og noen å snakke med.

Gode rutiner

Når du er kommet til behandling, kan du fortsatt ha en kritisk distanse, sier Røstbakken.

– Husk at du er ekspert på deg selv, ingen spesialist kan kjenne deg bedre enn du gjør selv. Dine plager er det du som er ekspert på.

Hun legger til at i tillegg til å oppsøke hjelp, er det andre ting du kan gjøre for å ta godt vare på deg selv.

– Ha en god døgnrytme med nok søvn, nok og riktig mat og noe fysisk aktivitet. I tillegg – og det er kanskje det aller vanskeligste – er det viktig å være åpen med dem man har rundt seg. Jeg mener ikke at du skal fortelle alle om alt hele tiden, men fortell de nærmeste, om det er mor eller far, kjæreste eller venn, at du har en dårlig dag, og hva du trenger når du har det på den måten. Mange rundt deg ønsker å forstå og hjelpe, men det er ikke like lett dersom de ikke vet hva de skal gjøre.