Lukk

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Avstanden mellom ressurser og forventninger i psykisk helsevern må lukkes. Nasjonal helse- og samhandlingsplan gir ansatser til en lovende utvikling av helsetjenesten som setter den i stand til å møte nåværende og fremtidige behov. I dag har vi sendt inn våre innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027.

Realiseres tiltak og prosesser slik planen beskriver, vil vi langt på vei oppnå regjeringens mål om bedre samhandling, likeverdighet i tjenesten og stabil og god kapasitet. Suksess er avhengig av en rekke faktorer, og i vårt innspill har vi prioritert det vi oppfatter som de viktigste innsatsområdene og problemkompleksene; kompetanse og bemanning, finansiering, samhandling og likeverdige helsetjenester.

Vårt høringssvar kan du lese her: Meld. St. 9 (2023–2024) Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 — Vår felles helsetjeneste.

Les alle våre helsepolitiske innspill på Helsepolitiske innspill | Rådet for psykisk helse

Del på sosiale medier