Helsepolitiske innspill

Rådet for psykisk helse leverer hvert år en rekke uttalelser og innspill til helsepolitiske myndigheter og andre aktuelle aktører om saker vi bryr oss om. Nedenfor finner du et utvalg av våre uttalelser i kronologisk rekkefølge.

2019

2018

2017