Lukk

Ga midler til musikkterapi

Rådet for psykisk helse overleverte torsdag 24. januar en sjekk på 40 000 kroner fra St. Thomas minnefond til prosjekt for musikkterapi ved seksjon for rus- og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus. Det ble tatt godt i mot av både ansatte og pasienter. 

Musikkterapi virker

Musikkterapeut Hans Petter Solli deltok på overrekkelsen og formidlet sine erfaringer med musikkterapi for personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. 

— Forskning viser at musikkterapi kan hjelpe på motivasjonen for behandling, til å sortere og uttrykke følelser, gjøre sosial deltakelse lettere og øke livskvaliteten, sa Hans Petter Solli under overrekkelsen på Ullevål sykehus. 

Både pasienter og ansatte ved seksjon for rus- og avhengighetsbehandling var svært interesserte i få vite mer om musikkterapi, og ga uttrykk for at de så fram til dette tilbudet, som i første omgang starter som et prosjekt.  

Seksjonsleder Pia Lundgren Fuhr, som mottok sjekken på musikkrommet, formidlet glede over å få et slikt bidrag på denne måten: 

— Det er ikke bare pengene som betyr noe, men at vi også blir inspirert til å komme ordentlig i gang med dette prosjektet. 

Musikkterapi er anbefalt som et behandlingstilbud, men det er ikke godt nok implementert så langt. Rådet for psykisk helse ønsker å bidra til mer kunnskap om musikkterapi i behandlingen. 

Hans Petter Solli er i gang med et prosjekt om implementering av musikkterapi, og har fått midler til dette av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse. 

Deler ut sjekk fra St Thomas minnefond til Ullevål sykehus, Hans Petter Solli, Tove Gundersen, Pia Lundgren Fuhr, Terje Jenssen

I St.Thomas ånd

En virkelig god dag på jobb for musikkterapeut Hans Petter Solli, generalsekretær Tove Gundersen, seksjonsleder Pia Lundgren Fuhr og leder i brukerrådet Terje Jenssen, da 40,000,- fra St. Thomas minnefond ble overlevert til prosjekt musikkterapi ved avdeling for rus- og avheninghetsbehandling ved Ullevål sykehus 24. januar.

(Foto: Rådet for psykisk helse)

Ønsker flere slike tilbud

— Det er mange positive effekter av musikkterapi, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse. Pasienter uttrykker glede over å ha mindre plager, blir mer sosiale og motivert for behandling, og får bedre helse og søvn. 

— Vi synes det er flott å kunne bidra til at det blir flere slike behandlingstilbud, sier Tove Gundersen. 

Del på sosiale medier