Gi støtte til minnefond og prosjekter

Rådet for psykisk helse gir deg mulighet til å støtte minnefond eller prosjekter. Pengene som kommer inn skal gå uavkortet til de formål som beskrevet. 

St. Thomas minnefond

(Foto: Racing Junior)

Musikeren St. Thomas - Thomas Hansen, døde i 2007. Etter hans bortgang ble St. Thomas Minnefond dannet, og dette fikk inntekter fra salget av en CD-boks som ble lansert i 2008. Fondet fikk inn nesten 700.000 kroner som ble fordelt til eksterne prosjekter over hele landet, rettet mot et bedre helsetilbud for barn og unge, støtte til psykisk rusrelatert helsevern for unge mennesker og å sette psykisk helse på dagsorden, forbedre holdninger og arbeide mot stigma.

CD-boksen selges fortsatt - og inntektene går til St. Thomas minnefond. Bestill den her. 

Rådet for psykisk helse har gitt støtte til dokumentarfilmen om St. Thomas som hadde premiere høsten 2016, og ønsker med dette å gi mer oppmerksomhet knyttet til unge, musikk, rus og psykisk helse. Midler som blir gitt til fondet skal brukes til nye prosjekter i dette utfordrende området. Musikken er en måte å gi uttrykk for følelser på, men for mange er det også et miljø der det er lett å komme i kontakt med rusmidler.

Støtt dette arbeidet ved å donere et valgfritt beløp til kontonummer: 1503.01.67837 eller Vipps et beløp til 12137, eller søk opp Psykiskhelse i Vipps-appen. 

Du kan også sende en sms med kodeord St. Thomas til 2160 - da gir du kr 200,-, eller start din egen innsamling her. 

Tusen takk for ditt bidrag!