Lukk

Fysisk og psykisk helse må sees i sammenheng

— Rådet for psykisk helse har lenge jobbet for at fysiske og psykiske problemer/lidelser skal likestilles. Samtidig påpeke og øke kunnskap om hvordan kropp og sjel henger sammen og påvirker hverandre. Derfor er det gledelig at Rådet for psykisk helse nå er tatt opp i NCD-alliansen, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kronikken.

Rådet for psykisk helse har lenge jobbet for at fysiske og psykiske problemer/lidelser skal likestilles. Samtidig påpeke og øke kunnskap om hvordan kropp og sjel henger sammen og påvirker hverandre.

Derfor er det gledelig at Rådet for psykisk helse er tatt opp i NCD-alliansen, (NCD er forkortelse for Noncommunicable Chronic Diseases), og nå er med blant organisasjoner som representerer de største ikke-smittsomme sykdommene i Norge. Alliansen har til nå bestått av Diabetesforbundet, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)og Nasjonalforeningen for folkehelsen, og har som mål å bekjempe forekomsten av sykdommene.

Fysisk og psykisk helse må ses i en sammenheng. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer lever i gjennomsnitt ca 20 år kortere enn andre.

Det er en forskjell i levealder og livskvalitet. Hvis vi sliter psykisk beveger vi oss ofte mindre enn andre, mange isolerer seg, spiser dårlig, sover dårlig og er ensomme. Risikoen for å få kroppslige plager øker i takt med konsekvensene av angst, depresjon, psykose og spiseforstyrrelser.

Fire mennesker som hopper

Må se sammenhengen

– Hvis vi sliter psykisk beveger vi oss ofte mindre, skriver Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Psykisk syke forskjellsbehandles

Folkehelseinstituttet har påpekt at mennesker som er psykisk syke ikke får samme behandling for fysiske plager som andre. Det er en forskjellsbehandling som ikke kan aksepteres.

Helse, og fordelingen av helse i befolkningen henger også sammen med levekår, sosiale forskjeller og hvordan vi innretter samfunnet. Forebyggende tiltak på befolkningsnivå er i stor grad de samme for alle sykdommene. Det er også mange felles utfordringer og løsninger i helse- og omsorgstjenesten, innen forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering.

Må se hele mennesket

Dårlig fysisk og psykisk helse er tett forbundet med risikofaktorene for å utvikle andre ikke-smittsomme sykdommer. Derfor vil det være viktig å stå sammen som organisasjoner, med fokus på hele mennesket, i arbeidet med å redusere forekomsten av for tidlig død grunnet psykiske lidelser, hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft.

Jo flere som jobber sammen mot felles målsettinger jo større er sannsynligheten for å lykkes. I dag er det en stadig større erkjennelse av, og aksept for, at alle mennesker har en psykisk helse.

At Rådet for psykisk helse nå innlemmes som fullverdig alliansepartner i den norske NCD-alliansen vil styrke arbeidet for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i Norge og verden forøvrig.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

Dette innlegget er publisert i flere aviser, her fra Moss Avis 12. september 2017.

Generalsekretærene i NCD-alliansen, Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet, Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse, Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.

Rådet for psykisk helse inn i allianse

Generalsekretærene i NCD-alliansen: Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet, Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse, Frode Jahren, LHL, Anne Lise Ryel, Kreftforeningen.

(Foto: Tea Kristiansen/Diabetesforbundet)

Del på sosiale medier