Lukk

Fem millioner til nye helseprosjekter

Rådet for psykisk helse formidler hvert år penger til både forsknings-  og helseprosjekter. Rett før jul kunngjorde Extrastiftelsen hvilke nye helseprosjekter som får midler. Totalt får 12 nye prosjekter støtte med Rådet for psykisk helse som søkerorganisasjon, og ett av prosjektene er Rådets eget. 

I oktober tildelte Extrastiftelsen Rådet for psykisk helse 13,5 millioner til fordeling på ulike forskningsprosjekter, og ni av disse er helt nye.

– Sammen med disse siste fem millionene til nye helseprosjekter, og tre millioner til prosjekter som allerede er i gang, gir dette muligheter for mye viktig arbeid som vil berøre mange mennesker i årene framover, sier prosjektkoordinator Charlotte Elvedal. 

Rådet for psykisk helse er innvilget støtte til et eget prosjekt - om asylsøkeres psykisk helse. Prosjektleder og internasjonal rådgiver Arne Ørum har ført søknaden i pennen. Her vil Rådet for psykisk helse spørre: Hva vet vi om asylsøkeres psykiske helse? Hvordan kan de som møter dem til daglig hjelpe dem som trenger det? Kunnskap og erfaring skal samles og deles.

print screen av ni bilder tatt fra Instagram som viser et utvalg av hvem som får tildelt midler fra Extrastiftelsen

Mange glade før jul

Følger du Rådet for psykisk helse på Instagram får du hver dag fram til jul en presentasjon av ulike prosjekter som får midler fra Extrastiftelsen - i en #extrajulekalender.

Charlotte Elvedal er den hos Rådet for psykisk helse som formidler informasjon, hjelper og veileder søkere på veien mot drømmeprosjektet. Hun forteller om en økt pågang, strengere kriterier fra Extrastiftelsen og mye å sette seg inn i for den som ønsker å søke. 

– Men sånn må det være. Det er viktig å kvalitetssikre i alle ledd, da blir resultatene best, sier Charlotte. 

– Vi er selvsagt lei oss for at ikke alle som søker når gjennom nåløyet. Men det går an å forsøke igjen, avslutter Charlotte Elvedal optimistisk. 

Se oversikt over tildelingen fra Extrastiftelsen her. 

Del på sosiale medier