Lukk

Barneverninstitusjoner dårlige på psykisk helse

Rapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner», avdekket at så mange som 76 prosent av alle barnevernsbarn i Norge har en psykisk lidelse, meldte VG.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse mener dette er alarmerende.

- Barns rett til behandling må ivaretas. Det er på høy tid at det kommer mer kompetanse og bedre samhandling om psykisk helse inn i barnevernet, og kanskje særlig i institusjonene.

Rapporten, som forskere ved RKBU Midt-Norge ved NTNU står bak, viser at syv av ti barn og unge i barneverninstitusjoner har en psykisk lidelse. Av disse får kun en av tre hjelp av spesialisthelsetjenesten.

- Dette er skremmende tall, sier Gundersen. Rett til behandling brytes. I dag påføres barna unødige plager med mangelfull oppfølging. Barn og unge må få tidlig hjelp for å hindre at lidelser utvikler seg. De må bli møtt med faglig kompetanse. Det kan ikke være slik at lenge kjent kompetansemangel i barnevernet ikke tas nok på alvor.

De unge som har deltatt i undersøkelsen rapporterer også om lav livskvalitet sammenlignet med ungdommer i den generelle befolkningen og pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien. NTNU-forskerne sier dette er bekymringsfullt fordi annen forskning viser at lav livskvalitet henger sammen med senere dårlig fysisk helse.

- Det er på tide at barn og unges psykiske helse tas på alvor og sees i en større samfunnsmessig sammenheng, sier generalsekretær Tove Gundersen. Rådet for psykisk helse mener det må tilrettelegges bedre for tett samhandling mellom barnevern og psykisk helsevern for barn og unge slik at ungene både får den omsorgen de trenger og den helsehjelpen de har rett til. Disse unge som trenger det aller mest skal ikke og kan ikke lide for at de ulike fagmiljøene ikke makter bedre samhandling og at kompetansen ikke kommer på plass der den trengs mest. Dette er selvsagt aller viktigst for den enkelte unge, men på sikt er dette av stor betydning for samfunnet vi lever i, avslutter Tove Gundersen.

Les rapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barnevernistitusjoner» her. 

VGs omtale av rapporten

I Aftenposten 20. januar uttalte statsrådene Bent Høie og Solveig Horne  at de krever at helseforetakene innen 1. mai melder inn hva som kan gjøres for barn og unge med psykiske problemer som bor på institusjoner.  

Del på sosiale medier