Lukk

Viktig tilbud – usikker fremtid

Veteranforbundet SIOPS og Rådet for psykisk helse har gjennom de to siste årene utviklet og holdt kurs om veteraners psykiske helse for leger, psykologer og andre helsepersonell. Kurset er blitt svært godt mottatt som et tiltrengt videreutdanningstilbud, men Helsedirektoratet signaliserer at de ikke vil gi midler til videreføring. 

I nyhetsbrev fra SIOPS i oktober, skriver styreleder Per Elvestuen:

– Gjennom dette prosjektet har Rådet for psykisk helse sammen med SIOPS bidratt til å nå regjeringens mål i veteranpolitikken. Oppbyggingen av behandlernettverket gir konkrete resultater for sluttbruker. Dessverre er kursets fremtid meget usikker. Signalene fra Helsedirektoratet gir lite håp om at det vil bli gitt midler til å videreføre kurstilbudet. Det er skuffende, særlig under en regjering som har som uttalt mål å føre en ambisiøs veteranpolitikk.

Unikt samarbeid

Prosjektleder i Rådet for psykisk helse, Arne Ørum, er den som har hatt ansvar for å samle fagfolk og personer med erfaring fra militære operasjoner (veteraner) til å utvikle et godt og matnyttig kurskonsept. 

I samarbeid med Veteranforbundet SIOPS, samt Psykologforeningen, Legeforeningen, og ledende forskere og behandlere fra universitetsmiljø og Forsvaret, har Rådet for psykisk helse utviklet et 24-timers meritterende kurs som har godkjenning fra lege- og psykologforeningene.  Prosjektet mottok støtte fra Extrastiftelsen.

– Tilbakemeldingene etter to runder med kurs er svært gode, sier Arne Ørum. 

– Vi mener vi har funnet en form som gir større forståelse for hva veteraner og andre med lignende erfaringer trenger. Ikke minst har det vært mulig å kartlegge og gi en oversikt over hvor en kan få hjelp. Alle kursdeltakerne har sagt seg villige til å stå på en liste over personell som har gjennomgått kurset og som nå vil ta imot denne pasientgruppen. 

– Noe slikt har ikke tidligere vært mulig å få til, sier Arne Ørum. 

Arne Ørum og Bobbie Ray-Sannerud på kurs i veteraners psykiske helse

Ekspertise

Foreleserne på kurset "Veteraners psykiske helse" representerte et bredt fagfelt. Her Bobbie Ray-Sannerud, tidligere militærpsykolog i det amerikanske forsvaret. T.v. prosjektleder og internasjonal rådgiver, Arne Ørum, Rådet for psykisk helse.

(Foto: Rådet for psykisk helse)

Ansvarsfraskrivelse?

– Bakgrunnen for at vi har utviklet veterankurset er at myndighetene ikke har fulgt opp flere av de viktigste tiltakene i Regjeringens handlingsplan fra mai 2011, sier Arne Ørum. 

– Det er særlig tiltak for kompetansebygging i, og kompetanseoverføring til det sivile helsevesenet som har uteblitt. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), som har mye av ansvaret, har til tross for noe kursvirksomhet ikke innfridd på dette området.  

– Rådet for psykisk helse ønsker å videreføre og utvikle kursmodulen, men signalene vi har fått i Helsedirektoratet tyder på at de midlene som er stilt til rådighet for slik kompetansebygging, er bundet opp i bevilgninger til RVTS-er og andre statlige aktører. 

– Vi er nå bekymret for at dette viktige arbeidet ikke vil være mulig å videreføre og -utvikle, avslutter Arne Ørum.  

Henrik Syse holder foredrag på kurset Veteraners psykiske helse

Filosof om psykologi

Forsker og filosof Henrik Syse var en av mange dyktige forelesere på kurset Veteraners psykiske helse

(Foto: Rådet for psykisk helse)

Del på sosiale medier