Lukk

Hvem vil du nominere til Tabuprisen 2024?

Tabuprisen er en ærespris som tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjør en ekstra innsats for å bygge ned fordommer, bryte tabuer og fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse. Vi tar nå imot nominasjoner til årets Tabupris. 

Åpenhet kan gi mot, håp og styrke til å snakke om hvordan vi har det og til å be om hjelp.

Rådet for psykisk helse deler ut Tabuprisen hvert år, og i fjor gikk den til Silje Falmår (bilde) for åpenhet om mobbing, trakassering og overgrep i forsvaret – og for motet som kreves for å varsle om overgrep og synliggjøre behov for endring i en av Norges viktigste organisasjoner. I 2022 gikk prisen til Martin Eia-Revheim for boken «Å sette sammen bitene. Min historie om vold, skam og reparasjon». Denne selvbiografiske oppveksthistorien om å vokse opp med en voldelig og alkoholisert far gir et sterkt innblikk i hvordan effektene av vold og omsorgssvikt former barndommen og er med deg videre i livet. Alle de tidligere vinnerne finner du her.

Hvem synes du fortjener Tabuprisen i år? Send ditt forslag og en kort begrunnelse til tabuprisen@psykiskhelse.no innen 8. mai.

Om Tabuprisen

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

Tabuprisen og tidligere prisvinnere

Foto: Thomas Bjørnflaten i Nyebilder

block image

Del på sosiale medier