Lukk

Utenforskap blir helsetrøbbel

Det økende antallet unge uføre kommer ikke bare fordi sykdomsbyrden øker. Mye av grunnen kan tilskrives mismatchen mellom stønadsordningene og forståelsen av utenforskap og sosial tilbaketrekning.

Av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Publisert i Aftenposten 9.2.24.

Helseutfordringer er et kriterium for å få innvilget de fleste stønader. Hvis man leter, så finner man. Det gjelder også psykisk uhelse. Normalpsykologiske uttrykk for dårlig livskvalitet hvis du eksempelvis ikke finner plass i arbeidslivet, reflekterer ikke arbeidsevnen. Det er kun en indikasjon på at du trenger bistand på vei inn. Når åtte av ti stillinger ikke blir utlyst, handler nåløyet om nettverk og forankring i relasjoner og fellesskap. Dette er noen av de mest sentrale beskyttelsesfaktorene for god psykisk helseutvikling.

Nav-direktør Hans Christian Holte setter ord på det i Dagens Næringsliv: «Ungdom som står utenfor, vil i en del tilfeller presses mot å dokumentere helseproblemer fremfor å rette blikket mot egne muligheter på arbeidsmarkedet.»

Utenforskapet blir selvforsterkende og kategoriseres til slutt som sykdom.

Del på sosiale medier