Lukk

Skole

Mobbing kan skje på alle skoler. Men alle elever har rett til et godt skolemiljø.
block image
(Foto: offset)

Hvis du opplever mobbing, si fra med en gang til en lærer eller helsesøster. Skriv ned hva som har skjedd og når det skjedde.

Mobbing kan være ulike ting, for eksempel hvis andre elever ikke svarer når du snakker med dem, men bare sender deg blikk. Alle ansatte på skolen har plikt til å gripe inn. Det skal være nok at én elev sier fra.

Opplæringsloven ligger på lovdata.no

Nettversjonen av brosjyren «Hvordan har du det?» om unge og psykisk helse.

Redaktør: Cathrine Th. Paulsen Foto: Linda Bournane Engelberth, NTB Scanpix, Offseth.com Faglig konsulent: Anne Kristine Bergem.

Utgitt av Rådet for psykisk helse med støtte fra St. Thomas-fondet og Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering med Extramidler.

Gå til 1. side