Lukk

Individuell plan – en helhetlig oppfølging

Individuell plan (IP) skal beskrive hvordan tjenestene skal samarbeide slik at du får en helhetlig oppfølging. IP kan være spesielt viktig for personer med nedsatt funksjonsevne, psykiske lidelser, eller andre utfordringer som krever oppfølging fra flere tjenester. IP er en lovpålagt tjeneste som beskriver hvordan ulike tjenester skal samarbeide for å gi deg en helhetlig oppfølging.

Din Individuelle plan

Planen utarbeides i samarbeid mellom deg og tjenesteyterne dine, og den oppdateres kontinuerlig etter hvert som dine behov endrer seg.

Målet med individuell plan er å sikre at du som bruker får de tjenestene du trenger, når du trenger dem, og at tjenestene samarbeider på en effektiv måte. Dette gir deg bedre muligheter for å nå dine mål og for å leve et godt liv på tross av utfordringer du måtte møte.

Planen er basert på behovene dine og det som er viktig for deg. Det kan være tiltak og tjenester som for eksempel hjelp til samhandling med NAV, bolig, barnevern, aktivitetstilbud osv. Dette sikrer at planen er helhetlig og tar hensyn til alle dine behov.

Viktige punkter i planen er:

  • målene dine
  • hva som skal gjøres
  • hvem som har ansvar for hva
  • til hvilken tid tjenestene skal gis

Les mer om Individuell plan her.

Et verktøy for å tilpasse IP til person

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har laget et hefte som kan være nyttig å lese for å se om du har rett til en Individuell plan, hvordan man kan arbeide med en IP og hva en slik plan kan inneholde.