Lukk

Tre nye helseprosjekter

Stiftelsen Dam har delt ut de første midlene i det nye Helseprogrammet. Vi har vært heldige og fått midler til tre spennende og nyttige nye prosjekter. 

Animasjonsfilm om sinte barn og sinte voksne ved Anne Hilde Vassbø Hagen

Sinne sørger for at vi kan stå opp for oss selv, sette grenser og beskytte oss mot trusler og urett. Men sinne kan også vise seg som avvisende raseri, skriking, biting, slag og spark. Sinne og aggresjon hos barn fører til enorm bekymring hos foreldrene og det er stor forespørsel etter kunnskap og råd. Anne Hilde Vassbø Hagen har tidligere laget filmene om Alfred og følelser, nå gir hun seg i kast med et nytt filmtema, denne gangen rettet mot voksne.

Nettbasert videokurs for bedre søvn og skjermvaner ved Maria With Hoen

Mange unge sover for lite fordi de ikke klarer å legge fra seg mobilen på natten, noe mange voksne også kjenner seg igjen i. Målet er å utvikle og tilgjengeliggjøre et nettbasert kurs om søvn, der gode skjermvaner og teknikker for å finne ro på kveldstid vektlegges. Ekstra viktig at er det at det blir lystbetont med fokus på hva man kan oppnå med å sove mer.

Lansering av ungdomsappen «Opp» ved Henriette Kyrrestad

«Opp» er en mobilapplikasjon som kan fremme god psykisk helse og trivsel blant ungdom og skal lanseres i 2023. Ved å inkludere ungdom i å utvikle innholdet i en lanseringsplan sikrer vi bedre treffsikkerhet for at budskapet om å bruke «Opp» når ungdom. Målet er at appen lanseres på ungdoms premisser og får flest mulige nedlastninger slik at «Opp» når flest mulig.

Del på sosiale medier