Lukk

Tabuprisen til Libe Rieber-Mohn

Rådet for psykisk helse gir Tabuprisen 2014 til Libe Rieber-Mohn. Den profilerte politikeren fortalte i en dokumentar på TV2 om en traumatisk oppvekst med seksuelle overgrep. Hun fortalte om hvor viktig det var å få hjelp med traumene.

Bilde fra prisutdelingen, Libe Rieber-Mohn og Tove Gundersen.

Tabuprisvinner 2014

Libe Rieber-Mohn (t.v.) fikk prisen overrakt fra generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

(Foto: Steinar Sværen)

- Seksuelle overgrep mot barn er alvorlig kriminalitet. Åpenhet har sine kostnader, men aller mest smitter åpenhet. Det gir andre mot, håp, styrke og støtte. Både til å snakke om hvordan de har det, og til å be om hjelp, sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

- Mange er alene og forteller aldri om vold og seksuelle overgrep. Barn og unge er svært sårbare og føler ofte skyld og skam. Voldtekt og overgrep på barn er alltid overgriperens skyld. Vi vet at helsepersonell og voksne i for liten grad spør om seksuelle overgrep kan være foranledningen til mange av de problemene barn og unge sliter med. Det er behov for mer kunnskap og opplæring, sier Gundersen.

Rådet for psykisk helse vil ha mer kunnskap og kompetanse inn i barnehager, skoler og i alle miljøer der barn og unge oppholder seg.

- Kunnskap bidrar til å redusere, oppdage og forhindre overgrep. Voksne må tørre å spørre om barnet har opplevd noe som er vanskelig. De må kjenne til tegn og atferdsendringer, og de trenger kunnskap om hvem de skal henvende seg til, sier hun.

- Vi må lytte til de unge. Det verste er å ikke bli hørt, sett og tatt på alvor. Til alle dere som sliter, snakk med noen andre om hvordan dere har det. Det finnes muligheter og det finnes hjelp. Libe Rieber-Mohn har gjennom sin historie vist at det nytter. Det er muligheter og håp om bedring. Livet kan bli meningsfullt og godt selv om alt i perioder virker helt svart, sier Tove Gundersen.

Del på sosiale medier