Lukk

Tabuprisen til Adrian Lorentsson

Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2017 til Adrian Lorentsson for hans innsats for å bryte ned fordommer og øke kunnskap om psykisk helse i samfunnet. Han får prisen for sitt langvarige engasjement i Mental Helse Ungdom og for å dele åpenhjertig av egne erfaringer – til hjelp for andre. 

Gjennom mer enn ti år har Adrian Johannes Lorentsson arbeidet aktivt for å bryte ned fordommer og tabuer om psykisk helse. Først som landsleder i Mental Helse ungdom, en organisasjon han har vært med å bygge opp og utvikle. Å etablere 31 lokallag på ti år, står det respekt av. Som privatperson har Adrian vært åpen om sine selvmordsforsøk og ønske om ikke å leve lenger. Med egne erfaringer har han bidratt til ulike debatter på det psykiske helsefeltet. 

— Adrian Lorentsson er en svært viktig stemme i vårt samfunn, og det er flott og inspirerende å kunne hedre ham på denne måten, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

Adrian Lorentsson blir tildelt Tabuprisen 2017 av generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen

Engasjert og modig

Adrian Lorentsson får Tabuprisen 2017 for sitt langvarige engasjement og innsats, både for Mental Helse Ungdom, og for å være åpen om egne erfaringer. Prisen overrekkes av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

(Foto: Erik M. Sundt)

De siste årene har Adrian Lorentsson også bidratt til en ny debatt; om åpenhet i seg selv og om hvordan åpenhet kan virke. Lorentsson har bidratt til diskusjoner om alt fra retrospektiv åpenhet til sykeliggjøring av normaltilstander. Rådet for psykisk helse erfarer at mange er takknemlige for Adrian Lorentssons innsats og arbeid. 

— Det Adrian viser oss gir mening, det er igjenkjennbart og menneskelig. Å ha mot til å dele, det skaper håp for andre. Mange unge og voksne tør mer når andre viser vei, sier Tove Gundersen. 

— Adrian Lorentsson har vært brukerorganisasjonenes spydspiss i å bryte ned fordommer om farlighet og psykiske lidelser, og har satt et kritisk søkelys på medienes dekning av slike saker. Vi trenger slike som ham, avslutter Tove Gundersen.

Fra prisutdelingen

Familie, venner og nåværende og tidligere kolleger av Adrian Lorentsson, møtte opp hos Fritt Ords lokaler den 22. august for å hedre årets tabuprisvinner. I tillegg til prisvinnerens egen sterke og personlige tale, ble mange andre gode ord om Adrian delt. Se flere bilder og sitater nedenfor.

Adrian Lorentsson og Ingeborg Senneset

Gode ord, tydelige stemmer

Ingeborg Senneset, journalist og kommentator i Aftenposten, holdt en sterk og varm tale til Adrian Lorentsson i anledning Tabuprisen.

(Foto: Erik M. Sundt)

Les: Når den kritiske åpenheten om psykisk helse premieres. Kommentar og tale av Ingeborg Senneset, Aftenposten.

Adrian Lorentsson

Om åpenhet

- Den viktigste åpenheten er den som skjer her og nå, og kanskje mellom bare to mennesker, sa Adrian Lorentsson i sin tale.

(Foto: Erik M. Sundt)
Adrian Lorentsson med foreldre

Takket foreldrene

Adrian Lorentsson takket foreldrene sine, Gillian og Sven Åke, og Mental Helse ungdom - Dere har bidratt til å bygge meg.

(Foto: Erik M. Sundt)

Del på sosiale medier