Lukk

Tabuprisen 2020

Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2020 til Ingebjørg Blindheim. Hennes arbeid har sørget for at mange ungdommer har tilgjengelig hjelp og støtte når de strever med psykiske belastninger, selvskading og selvmordstanker.

– Andelen som rapporterer om psykiske plager i ungdomstiden er høy, og vi vet at det er mange som sliter. Takket være Ingebjørg Blindheim og hennes utrettelige innsats for å snakke med og snakke om problemene vet vi i dag mer om hva disse ungdommene baler med og hvordan vi kan få dem i tale. Blant annet via kontoen Psykt ærlig har Ingebjørg hjulpet mange, og hun har også tatt kunnskapen sin om ulike skjulte nettverk ut i det offentlige rom, og bidratt til en samfunnsopplysning og åpenhet som vil redde liv, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Flere unge oppgir depressive symptomer

Angst og depresjon er blant de vanligste plagene blant ungdom og et folkehelseproblem i Norge. Ungdata-tallene viser en økning i selvrapporterte psykiske helseplager blant unge i Norge, og fra 2011–2018 økte prosentandelen ungdomsskoleelever plaget av depressive symptomer fra 9,7 til 15,2 %. Samtidig ser vi av tall fra Medietilsynet sier at 97% av barn og unge fra 9–18 år har egen mobil og at 90% er på ett eller flere sosiale medier.

– Mange lider alene, og for en god del er det mest naturlig å søke fellesskap og nettverk på digitale flater. Det er der barn og unge er. Sosiale medier fungerer positivt for noen, men en del av gruppene som opprettes der kan være skadelige og virke selvforsterkende på problemutvikling. Ingebjørg har jobbet mye med å treffe ungdommene innenfor rammer der de kan og tør å uttrykke sine problemer, som Psykt ærligs chat på Instagram og vlog på Snapchat. Hun har videre tatt støyten med å varsle om negativ utvikling, lukkede skadelige nettverk og et stort udekket behov hjelpeapparatet må møte på en bedre måte, sier Gundersen.

Begrunnelse

Juryens begrunnelse for tildelingen er at «Ingebjørgs perspektiver har bidratt til å belyse hvordan behandlingsapparatet bør møte barn og unges digitale liv, spesielt i de skjulte nettverkene. Hun har pekt på et hjelpeapparat de unge opplever som lite lyttende, og snakket om hvordan støttende nettfellesskap gjennom sin synlighet, sine likes og sine kommentarfelt i noen sammenhenger blir destruktive og forsterker vanskelige problemstillinger.»

– Ingebjørgs kunnskap og evne til å formidle vil kunne bidra til at vi lettere når frem med hjelp og støtte til ungdommer vi har slitt med å nå frem til. Vi må ikke glemme at det koster å gjøre seg tilgjengelig til enhver tid og at omkostninger knyttet til andres behov kan påføre stress og uro, sier Gundersen.

Om Tabuprisen og tidligere prisvinnere: https://www.psykiskhelse.no/nyheter/tabuprisen

Kontakt: Charlotte Lundgren, spesialrådgiver Rådet for psykisk helse tlf 924 22 209, charlotte.lundgren@psykiskhelse.no

Del på sosiale medier