Lukk

Survival-kit for ungdom i restriksjonsjul

Barn og unge går en ny restriksjonsjulefeiring i møte. Smittevernstiltakene fungerer som et forstørrelsesglass på det vi har livet vårt fra før, og for mange blir julen derfor en fin tid med de nærmeste. For andre kunne ikke smittevernsrestriksjonene kommet på et dårligere tidspunkt. Derfor har vi laget et «survival-kit» for høytiden.

Julen handler i stor grad om å feire det vi har fra før. Familier, slekt og venner kommer sammen, og det sosiale er grunnmuren i gavedryss og festmiddager. I år vil den sosiale støtten og fellesskapet være enda lengre borte for de av oss som allerede sliter med å leve opp til dette juleidealet. Har man dårlig råd, fragmentert familiesituasjon eller føler seg isolert og ensom ellers i året, er julen en tid der vi virkelig får kjenne det på kroppen. Når vi i tillegg er underlagt restriksjoner på antall, avstand og møteplasser, vil mange risikere å gå en blytung høytid i møte. Vi er spesielt bekymret for barn og unge i sårbare familier som med manglende tilgang på venner og fritidstilbud vil løpe en høyere risiko enn ellers.

Selve «ungdomsprosjektet» står på spill ved langvarig isolering, karantene og ensomhet. I en fase av livet som normalt er preget av utforsking, identitetsbygging og løsrivelse opplever mange nå at livet også denne juleferien blir satt på pauseknappen, og ufriheten setter oss på prøve.

Rutiner er krykkene våre i kriser. Vi kan alle strukturere oss bort fra de en del av fallgruvene julen representerer. Uansett hva slags livssituasjon barn og unge befinner seg i, er det viktig at de blir oppmerksomme på mulighetsrommet vi har de neste ukene. Vi i Rådet for psykisk helse har laget dette «survival-kitet» til ungdom for tiden fremover:

  • Ikke sov bort dagen
  • Dusj og ta på rene klær
  • Senk ambisjonsnivået
  • Å skrive kan være terapi
  • Begrens nyhetsstrømmen
  • Vær åpen og snakk med noen
  • Hold deg i aktivitet og få frisk luft
  • Begrens rusmidler – de forsterker håpløshet

Del på sosiale medier