Lukk

Store gutter gråter også

Dagbladet har i en rekke artikler og intervjuer rettet søkelyset mot menn og følelser. Rådet for psykisk helse støtter dette prosjektet. 

— Dette er god og viktig journalistikk, sier generalsekretær Tove Gundersen om Dagbladets serie Store gutter gråter også. 

Rådet for psykisk helse ble for en tid tilbake kontaktet av redaktør for Dagbladet Magasinet Karine Østtveit, og journalist Heidi Molstad Andresen, som hadde planer om å lage en større artikkelserie om menn og følelser. De ønsket å gjøre grundig forarbeid, både med tanke på å finne gode intervjuobjekter, men også for å få fram faktaopplysninger, forskning og statistikk. Dette har Rådet for psykisk helse bidratt til, og generalsekretær Tove Gundersen er svært fornøyd med resultatet. 

Store gutter gråter også

I Dagbladets serie om menn og følelser forteller en rekke kjente menn om sine livserfaringer.

(Foto: Dagbladet)

— Ja, det er blitt mer åpenhet om psykisk helse de senere årene, men det gjenstår mye, sier Tove Gundersen. 

— Vi mener at menn har særlig godt av å se og høre andre menn som setter ord på sine tanker, og tør å vise flere sider av seg selv. Åpenhet bidrar til kunnskap og gjenkjennelse. Rådet for psykisk helse takker Dagbladet for at de velger å bruke tid på denne type journalistikk, avslutter Gundersen. 

Del på sosiale medier