Lukk

Søk hjelp når gjelden tynger

Stadig flere havner i en gjeldsfelle. Mange vet ikke hvor de skal henvende seg for å få bistand, og både skam og følelse av utilstrekkelighet kan gjøre seg gjeldende. For noen kommer selvmordstankene når økonomien blir for vanskelig. Men det finnes hjelp å få. Denne teksten av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, er trykket som debattinnlegg i flere aviser.

Foto av mann med tom lomme og -lommebok.

Be om hjelp

Det er viktig å vite hvor du kan henvende deg om du får økonomiske problemer, og at du ber om hjelp før det går for langt.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Norske husholdninger pådrar seg større og større gjeld. Mye av økningen skjer på kredittkort og forbrukslån med høy rente. Finanstilsynet har nylig advart mot denne utviklingen. Og mot belastningene det kan påføre enkeltmennesker dersom man ikke greier å betjene gjelden. 230.000 nordmenn har betalingsanmerkninger. Med stigende arbeidsledighet vil flere også oppleve at inntekten plutselig blir mindre. Men lånet er det samme og rentene løper. Gjeldsofferalliansen og Nav rapporterer om større og større pågang fra fortvilte mennesker som har gjeldsproblemer og trenger hjelp.

Vanskelig å snakke om

Mange vegrer seg for å ta den tøffe samtalen med familie, eller med kreditorer. De vet kanskje ikke nok om hvilke hjelpetilbud som finnes for folk med gjeldsproblemer. Det er ikke uvanlig at folk får selvmordstanker i en slik situasjon. I 2008 varslet politiet i Asker og Bærum om flere selvmord som følge av økonomiske vanskeligheter. Heldigvis har vi ikke hørt at det skjer nå, men i Rådet for psykisk helse øker våre bekymringer i takt med ledigheten.

I tillegg til håpløshet over at gjelden er stor, så kan man oppleve skam over å ikke mestre økonomien. Med de alvorlige konsekvensene gjeldsproblemer kan ha er det viktig at kunnskap om hvordan den enkelte kan ta grep om egen situasjon og be om hjelp til å finne løsninger når ut til flere.

Det hviler et betydelig ansvar på de som tilbyr lånene, men først og fremst er det viktig at folk blir bevisst på hva de kan gjøre selv og at de kan søke hjelp tidlig. Nav har sagt at de ønsker at flere tar kontakt for å søke hjelp, og at terskelen ikke bør være så høy som det ser ut som. Nav har en egen økonomirådstelefon på nummer 800 45353 (800 GJELD), og er der for å gi hjelp til folk som opplever økonomiske problemer. Her får den som ringer enkle råd og hjelp til selvhjelp. Nav tilbyr også hjelp via chat. 

Les om Navs tilbud om hjelp til gjeldshåndtering

Påvirker psykisk helse

Det kan se ut som at økonomiske problemer oppleves spesielt belastende for den psykiske helsen til menn. En lensmann forteller at når de rykker ut i forbindelse med selvmordsforsøk på grunn av gjeld, så er det i overveiende grad menn det dreier seg om. En grunn kan være at mange føler et spesielt ansvar for å sikre familien en god levestandard, og for det å fremstå vellykket på det økonomiske området.

Dette psykiske helseperspektivet, og forebyggingen som ligger i det å få hjelp med gjeldsproblemer, må høyere opp på dagsordenen. Jo flere som tør snakke om problemene sine og som tidlig søker hjelp, jo lavere kan terskelen også oppleves for andre. Det er gjennom åpenhet at stigmaet forsvinner og skammen rundt det å slite med økonomi blir mindre. Den er ikke «mindre mann» som ber om hjelp enn om man lider i stillhet. Selv om det kan virke håpløst når gjelden hoper seg opp, så er det hjelp å få. 

Dette budskapet må også komme ut til unge mennesker som er vokst opp i en situasjon der høyt forbruk og kredittkortgjeld er blitt vanlig.

Del på sosiale medier