Lukk

Skammen i helsevesenet

– Den virkelige skammen i helsevesenet er mangel på oversikt, dokumentasjon, rapportering og rettssikkerhet. Dette må alle ledernivåer rydde opp i, skriver generalsekretær Tove Gundersen i et debattinnlegg i Dagens Medisin om ulovlig tvangsbruk i psykisk helsevern. 

Det er ingen av pasientene som har opplevd ulovlig tvang og krenkelser, som går i demonstrasjonstog. Nå må alle som ser uretten, være deres talerør og gi tydelige meldinger. Det er etisk uholdbart å være tause vitner.

Vi kan være takknemlige som har medier som hjelper oss til å avdekke katastrofale forhold. Endringer i helsevesenet kommer sjeldent av indre justis. Kontrollkommisjonene har utspilt sin rolle. Ledere og andre ansatte trenger bistand fordi de indre kreftene mot endring er for store.

Helsepersonell i sykehuskorridor

Ulovlig tvang

Det må ryddes opp på alle nivåer, skriver generalsekretær Tove Gundersen i innlegget i Dagens Medisin.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Rydd opp!

Politisk ledelse må kreve endring av rutiner og gransking må iverksettes. Oppdragsdokumentene må følges av konsekvenser ved avtalebrudd. Praksis må ikke lenger bare motiveres, men styres til endring.

Grunnlaget for å få til en endring, må være - kvalitetssikret rapportering - fullstendig åpenhet rundt alle sider ved praksis og - vilje til endring. Opplæring, rutineendringer og kompetanseheving i klinikken skjer kun ved tydelig prioritering fra ledelse og fagfolk. Systemer endrer seg ikke selv. Den grunnleggende motstanden til endring må erkjennes. Identifisering av kulturbærere er en lederoppgave. Gode rammebetingelser er:

  • Reell innføring av Den gylne regel
  • Kunnskapsoverføring fra avdelinger som har fått ned tvangen; lær av andre! 
  • Åpenhet om avvik og systematisk evaluering av praksis.
  • Ingen tvangssituasjon uten evaluering med pasient i etterkant.

Vi vet at praksis endres der miljøene er lyttende og har som mål å sikre rettigheter og samvalg/ brukerinnflytelse.

Tiltak

De pårørende må involveres, og det må utarbeides gode rapporterings - og melderutiner der det ikke finnes. 

  • Forebygg tvangssituasjoner med tverrfaglige team som har god relasjonell kompetanse! 
  • Lær av klinikkene som får til kvalitetssikring av tvangsbruk! 
  • Lær av gode forebyggingstiltak og samhandling mellom bydeler/kommuner og spesialisthelsetjenesten! 
  • Redusér tilgjengeligheten til tvangsmidler slik at de ikke brukes unødvendig. Beltesenger brukes oftere hvis de er lett tilgjengelige og synlige.

Åpenhet

Vær åpne og evaluer med pasienter og pårørende hva klinikken erfarer er den skjulte tvangen, der sanksjoner rettes mot pasienter som ikke følger behandlingen som er besluttet. Åpenhet om praksis gir reelle forbedringsmuligheter. I klinikkene rundt om i landet er de aller fleste dyktige fagfolk som gjør en god jobb. Ansatte som derimot bryter lover og rettigheter, kan ikke fortsette arbeidsforholdet. 

Kvalitet

Det er nødvendig å kvalitetssikre ansettelser og sørge for god oppfølging og veiledning. Det må være klare betingelser og sanksjoner der brudd på menneskerettigheter forekommer.

Kunnskap om hva som er lov og rett, må økes i klinikken.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

Del på sosiale medier