Lukk

Psykisk helse i undervisningen

I et moderne liv der mye av omsorgen er profesjonalisert og ivaretatt utenfor familien, er det en tilbakevendende bekymring hva barna lærer og hvordan det setter dem i stand til å håndtere egne tanker og følelser.

Nora Clarke snakker for mange foreldre i innlegget «Ut med ertestuing, inn med mental helse i skolen» i Fædrelandsvennen 20. oktober. Vi mottar ukentlig mange lignende hjertesukk fra foreldre som bekymrer seg for barnas psykiske helse.

Clarke etterlyser konkrete tiltak for å imøtekomme barna når de strekker ut en arm i skolehverdagen. I korthet ønsker hun at skolen skal bruke mer tid på å snakke om spiseforstyrrelser, følelser og mental helse i fag som for eksempel mat og helse i stedet for å bruke tiden på å lage ertestuing.

Det finnes ikke noen som går gjennom livet uten problemer, sorg, bekymring og kriser. For ungdommer er det ofte sånn at når normale negative livshendelser hoper seg opp kan mangelen på livserfaring og verktøy få problemer til å framstå som uløselige. Det er vår jobb å hjelpe dem med verktøy og kunnskap slik at veien ut av krisene blir tydeligere og kortere.

Derfor må vi prioritere å innlemme mestringsstrategier for tunge perioder i undervisningen. Vi i Rådet for psykisk helse mener at det kunnskapsbaserte programmet YAM (Youth Aware of Mental Health), som skal gi alle skoleelever i alderen 13-17 år bedre kunnskap om psykisk helse, må rulles ut på alle skoler i Norge. Programmet er skreddersydd for skoleelever og fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter for å møte livets vanskeligheter samtidig som det øker kunnskap om psykisk helse. YAM har vist seg å halvere frekvensen av selvmordstanker og selvmordshandlinger etter bare 12 måneder. YAM reduserte i tillegg frekvensen av depressive tilstander og tanker med 30%.

Lærerne skal ikke stå ansvarlige for elevenes psykiske helse, men vi må erkjenne at de er en av beskyttelsesfaktorene for utsatte barn i sårbare livssituasjoner. Effekten av en god lærer varer livet ut. Det er mye press på lærerne, som føler de må spre seg tynt uten at tiden nødvendigvis strekker til. Vi kan ikke forvente at tid og kompetanse gjør det mulig å drive med ulike former for problemløsing på toppen av kjerneoppgaven som er at barna skal lære. Samtidig vet vi at det er vanskelig å lære hvis man er utrygg eller sliter psykisk av ulike årsaker. Et hjelpemiddel vil være å sette skolen i stand til å forebygge alvorlige psykiske problemer med YAM. Et direkte resultat vil bli at vi redder liv og øke sannsynligheten for at flere ber om hjelp fordi «overlevelsesredskapene» blir gjort tilgjengelig på det eneste stedet vi treffer alle. Vi har ikke råd til å la være når vi vet det virker.

«Ta vekk ertestuing nå, og innfør 1 time hver uke med fokus på mental helse, og det som rører seg blant barn og unge i dag,» sier Nora Clarke. Gjennomføringen av YAM tar totalt kun fem timer. Vi kan få tid til både mental helse og ertestuing ved å finansiere dette programmet.

Av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Del på sosiale medier