Lukk

Tabuprisen

Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som kan tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.
Tabuprisen 2022 gikk til Martin Eia-Revheim. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse delte ut prisen. Foto: Nyebilder / Thomas Bjørnflaten

Tabuprisen blir lagt merke til som en viktig anerkjennelse for innsatsen til de som får den. Det er viktig å hedre noen av de som bidrar til å bringe oss framover.

For mange som strever med livene sine kan det være en hjelp når andre byr på egne opplevelser og erfaringer. Gjenkjennelse av egne problemer hos andre kan også være viktig for hva vi gjør i våre liv.

Åpenhet har sine kostnader, men aller mest har åpenhet en god smitteeffekt. Det kan gi andre mot, håp, styrke og støtte. Både til å snakke om hvordan de har det, og til å be om hjelp. Tabuprisen fra Rådet for psykisk helse hedrer dem som står på for å åpne flere dører for kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

block image
TIDLIGERE MOTTAKERE AV TABUPRISEN Øverst f.v.: Linnea Myhre, Libe Rieber-Mohn, Karin Yrvin og Thomasz Sokolowski,

Statutter for Tabuprisen

Tabuprisen er en heders-/ærespris og tildeles av styret i Rådet for psykisk helse.

Prisen kan tildeles personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

Tidligere prisvinnere

2023: Silje Falmår

2022: Martin Eia-Revheim

2021: Sara Kristine Vuolab

2020: Ingebjørg Blindheim

2019: Mats Grimsæth

2018: Tale Maria Krohn Engvik Helsesista

2017: Adrian Lorentsson

2016: Kira Helene Andersen, Christopher Groos, Karsten Nordal Hauken, Peder Kjøs, Eirin Larsen, Anders Lillesæter, Fredrik Stangnes, Malin Nesvoll Vangsnes og Trine Lind Vestli. (TV-serien Jeg mot meg)

2015: Målfrid J. Frahm Jensen

2014: Libe Rieber-Mohn

2013: Tomasz Sokołowski

2012: Linnea Myhre

2011: Karin Yrvin

2007: Elin Sverdrup Thygeson

2006: Mental Helse Flerkulturelt lag

2005: Ingunn Øye

2004: Trude Fixdal, Gunnar Henden og Haakon Aars

2003: Gunn-Rita Dahle

2002: Solbjørg Talseth

2001: Ingvar Ambjørnsen

2000: Anne-Lise og Jan Erik Andersen og Mai-Britt Tagge

1999: Kjell Magne Bondevik

1998: Øistein og Levi Fragell

1997: Dagfinn Bjørgen

1995: Jacob Margido Esp