Lukk

Over 20 Extra-millioner til psykisk helse

Tildelingen av prosjektmidler fra Extrastiftelsen fant sted akkurat en måned før julaften. - Vi må ha vært snille i år, sier prosjektkoordinator i Rådet for psykisk helse, Charlotte Elvedal. - For veldig mange søkere har fått full uttelling på ønskelistene sine.

Til sammen har Rådet for psykisk helse fått 20,8 millioner kroner som skal fordeles på totalt 37 prosjekter. Av disse er det 14 nye helseprosjekter og syv nye forskningsprosjekter. Du finner oversikt over tildelingen fra Extrastiftelsen her.

Over 20 millioner til Extra-prosjekter om psykisk helse.

(Foto: Margrethe Aulie)

Viktig støtte til psykisk helse-prosjekter

- Det er et stort spenn og variasjon mellom prosjektene Rådet for psykisk helse formidler penger til, sier Charlotte Elvedal.

- Vi kan for eksempel nevne dokumentaren «Forført av spriten» som handler om kvinners alkoholavhengighet, selvmordsforebygging hos eldre i Rogaland, og et forskningsprosjekt om psykisk helse tre år etter Utøya. I tillegg synes vi det er spennende at «Upolerte historier - afghanske drømmer» der unge afghanere forteller om livet på flukt, også får støtte. Vi gleder oss både til å følge med på og formidle informasjon om prosjektene videre, avslutter Charlotte.

Benedicte Blytt og Charlotte Elvedal med diplom for Go Campus-prosjektet som ble nominert til Gullegget.

(Foto: Margrethe Aulie)

​Ungdommer og krigsveteraner

Egne prosjekter i Rådet for psykisk helse er også tilgodesett med midler for videre arbeid. Prosjektet Go Campus - et rådgivningsprogram for ungdom med psykiske helseplager i videregående skoler, sluttføres i 2015. I 2016 får prosjektet midler til å videreformidle og implentere metodikken i mange videregående skoler over hele landet. Dette er prosjektleder Benedicte Blytt svært fornøyd med.

- Utdanning trygger og bygger god psykisk helse, sier Benedicte.

Go Campus ble i forkant av tildelingen nominert til Gullegget, Extrastiftelsens hedersbevisning, men måtte se seg slått på målstreken av Redd Barnas og RVTS Vests «Jeg er her»-prosjekt.

- En verdig vinner og veldig fortjent, i tillegg til at det er et prosjekt Rådet for psykisk helse stiller seg helt og holdent bak, sier Benedicte Blytt.

Prosjektet Veteraners psykiske helse er et kursopplegg for leger, psykologer og annet helsepersonell som ble startet opp høsten 2015. Det har fått gode tilbakemeldinger på innhold og overføringsverdi fra kursdeltakerne. Her er midler innvilget for videreføring av kursopplegget.

​Psykose og posttraumatisk stress

Oppdatert informasjon om psykiske helseplager er viktig - og Rådet for psykisk helse fikk innvilget søknad om midler til å utvikle informasjonsmateriell om psykose og posttraumatisk stress. Her kan du laste ned brosjyrer om angst, depresjon og bipolar lidelse som ble laget med støtte fra Extrastiftelsen tidligere i 2015.

Generalsekretær Tove Gundersen ble intervjuet i forbindelse med Extratildelingen, og dette ble sendt i Extratrekningen på NRK1 22.12.15. Se innslaget her.

Del på sosiale medier