Styret

Styret er valgt for perioden 2017 - 2019.

Styreleder: Tor Levin Hofgaard

Nestleder: Camilla Viktoria Johansen

Styremedlemmer: 

  • Åse Lyngstad
  • Gro Cecilie Meisingseth Montarou
  • Solrun Nygård
  • Jan-Magne Sørensen
  • Werner Fredriksen (ansattes representant)

Varamedlemmer:

  • Martine Antonsen
  • Monika Gullslett