Lukk

Nye filmer: Tips for økt hverdagsglede

Hvilke grep kan den enkelte gjøre for å påvirke sin egen psykiske helse?

Illustrasjonsbilde Hverdagsglede

Vi har laget filmer som bevisstgjør og forklarer hvordan enhver kan påvirke sin egen psykiske helse positivt og forebygge problemer ved hjelp av fem grep. Filmene gir råd, inspirasjon og hjelp til å tilegne seg teknikker for å oppnå en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

En rekke undersøkelser viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede er et evidensbasert kurs basert rundt de fem viktigste aktivitetene som kan bidra til å fremme god psykisk helse og livskvalitet og forebygge psykiske lidelser i befolkningen. Det kan handle om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.

Grep 1: VÆR OPPMERKSOM

Forskning viser at:

Oppmerksomhetstrening bedrer immunforsvaret vårt og gir økt glede. Det kan redusere stress og forebygge depresjon. Vi blir flinkere til å fokusere og du får bedre livskvalitet om vi blir mer oppmerksomme på hva som skjer i nuet.

Tips:

  • Vær til stede i øyeblikket – enten du går en tur alene, snakker med en venn eller spiser lunsj med en venn.
  • La deg oppsluke av en aktivitet og vær til stede i det du gjør – fullt og helt.
  • Legg merke til hva du tenker og føler her og nå, hva du hører, hvor tankene løper.
  • Vær nysgjerrig.
  • Legg merke til noe vakkert, interessant eller uvanlig.

Grep 2: VÆR AKTIV

Forskning viser at:

Regelmessig fysisk aktivitet gir økt livskvalitet for alle, uansett alder. Trening utløser endorfiner som øker velvære og reduserer stress. Trening kan også gi bedre hukommelse, læring, søvn og færre psykiske plager. Fysisk aktivitet kan gi økt mestring, vitalitet og overskudd. Fysisk aktivitet får tankene dine over på et mer positivt spor.

Tips:

• Finn en fysisk aktivitet som du har glede av, og som passer din form, utholdenhet og bevegelighet.

• Gå en tur rundt kvartalet eller i parken.

• Gjør noe som får opp pulsen din.

Grep 3: FORTSETT Å LÆRE

Forskning viser at:

Livslang læring gir økt livskvalitet og motstandskraft. Læring endrer hjernen! Hver gang du lærer noe nytt dannes nye koblinger. Nye spor i hjernen gjør at du kan bryte vaner og mønstre. Ny kunnskap gir nye muligheter. Læring styrker selvtillit, bidrar til mer sosial samhandling med andre og et mer aktivt liv.

Tips:

• Prøv noe nytt eller fortsett å lære.

• Ta opp en hobby eller interesse.

• Reparer en sykkel eller lær å lage en blogg, spill et instrument, oppdag en ny musikksjanger.

• Sett deg et mål du ønsker å oppnå.

• Prøv en ny oppskrift.

• Meld deg på et kurs.

Grep 4: KNYTT BÅND

Forskning viser at:

Sosiale relasjoner er bra for din psykiske helse, og fungerer som en buffer mot psykisk uhelse. Dette later til å være tilfelle for mennesker i alle aldre. Relasjoner kan gjøre deg bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet og kan gi deg bedre helse.

Tips:

• Ta vare på flokken. Hold kontakt med menneskene rundt deg, med familie, venner, kollegaer og naboer.

• Bruk telefon, e-post, sms og sosiale medier.

• Ta opp kontakten med tidligere bekjente.

• Inviter folk inn til deg.

• Stup ut i det og meld deg inn. Det kan være i lokalpolitisk arbeid, idrett, velforeninger, speider, kor eller annet. Da sprer du ikke bare glede i lokalmiljøet, du gir også tilbake til deg selv.

Grep 5: GI

Forskning viser at:

Livskvaliteten blir høyere når du har en følelse av mening og bidrar i samfunnet. Det å gi aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke, belønning og velvære. Når vi flytter oppmerksomheten bort fra oss selv, så kan det redusere negative tanker og stress.

Tips:

• Bidra med tiden og iveren din.

• Ta del i en felles oppgave, eller meld deg inn i en gruppe.

• Gjør noe for en venn, eller gi en fremmed en hjelpende hånd.

• Glem heller ikke å gi noe til deg selv.

Kursrekken Hverdagsglede er rettet inn mot mennesker som står i fare for å stå utenfor. Den er utviklet av Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen DAM og i samarbeid med blant annet Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Vil du gå på kurs? Med deg på her:
https://psykiskhelse.no/kurs-hverdagsglede

Del på sosiale medier