Lukk

Ny stortingsmelding om prioritering

Verdier i pasientens helsetjeneste - melding om prioritering ble lansert av helseminister Bent Høie 3. juni. Rådet for psykisk helse har deltatt i utvalget som har diskutert spørsmålene som ligger til grunn for meldingen. «Rådet for psykisk helse ønsker 
prioriteringsmeldingen velkommen, vi vil følge med på om innholdet tas i bruk», sa generalsekretær Tove Gundersen under lanseringen.

Lansering av stortingsmelding om prioritering. Bilde av Helseminister Bent Høie, Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet og Aina Stenersen fra Astma- og allerigforbundet

Lansering av Prioriteringsmeldingen

Helseminister Bent Høie sammen med medlemmene av utvalget som var invitert til å holde innlegg: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet og Aina Stenersen, interessepolitisk rådgiver i Norsk Revmatikerforbund.

Mer åpen og rettferdig prioritering

– Denne stortingsmeldingen er et viktig skritt i flere retninger mot mer åpenhet og rettferdighet, sa generalsekretær Tove Gundersen på lanseringen 3. juni. Les mer og last ned hele Meld. St. 34 her.

Rådet for psykisk helse har vært en sentral bidragsyter i utvalgsarbeidet, og har fått mange tilbakemeldinger på god innsats og verdifulle innspill underveis. 

– Vi synes det er svært positivt at den nye stortingsmeldingen blant annet peker på sammenhengen mellom helse og deltakelse i arbeidslivet. For mange er arbeid den beste medisin, sier Tove Gundersen. 

Ta den syke på alvor

Rådet for psykisk helse er opptatt av at det er krevende å være syk - også for pårørende, ikke minst barn. 

– Å bli tatt på alvor gir verdighet, og det krever god dialog mellom pasient og behandler. Dette er pasientens helsetjeneste i praksis, sier Tove Gundersen. 

Modige ledere

For å kunne prioritere åpent og rettferdig er det nødvendig med modige og kompetente ledere i helsevesenet. 

– Ledelse er å prioritere. Kunnskap om hvilke hensyn som skal ligge til grunn for prioriteringer er alfa og omega, sier Tove Gundersen. 

– Det hjelper ikke med en aldri så god stortingsmelding om det som står der ikke gjennomføres. Dette vil vi følge med på, understreker Tove Gundersen. 

Stortingsmeldingen om prioritering

Prioriteringsmeldingen

– Innholdet må implementeres, sier Tove Gundersen

Del på sosiale medier