Lukk

Ny bok om flyktningers psykiske helse

Rådet for psykisk helse har samlet og systematisert kunnskap om psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere.

Bokomslag Asylsøkere og flyktninger – Psykisk helse og livsmestring

Dette har resultert i en antologi utgitt på Universitetsforlaget. Bakgrunnen for boka er den store flyktningestrømmen som kom til Europa og Norge i 2015. Forfatterne har valgt å vektlegge den kunnskap og erfaring som kan styrke arbeidet, og går ikke i dybden når det gjelder de politiske sidene ved mottak av flyktninger.

Boka viser eksempler på hvordan mennesker med flukterfaring, som er i en asylsøkerfase eller er i en etableringsfase med bosetting i ny kommune, kan få tatt i bruk sine motstandsressurser. Den er skrevet i et samarbeid mellom brukere med egenerfaring som flyktninger eller asylsøkerer, helsepersonell med praktikerbakgrunn og akademikere.

Boka er aktuell for alle som jobber med asylsøkere og flyktninger, uansett arena og forvaltningsnivå, hvor man ofte står ovenfor betydelige utfordringer i mellommenneskelig sammenheng. Du finner boka i bokhandlerne, eller du kan bestille den på bestilling@universitetsforlaget.no

Del på sosiale medier