Lukk

Nå må Helse-Norge våkne!

- Tenk at vi i april 2018 våkner til nyheter om elektrosjokk brukt som tvangsbehandling, skriver generalsekretær Tove Gundersen i denne kommentaren til saken om ECT i Aftenposten 6. april 2018. Les hele kommentaren her: 

Norge får kraftig refs av FN for ulovlig bruk av elektrosjokkbehandling på norske pasienter, slik starter nyhetssendingen i radio april 2018. FNs menneskerettighetskomité reagerer på at helseforetak gir behandlingen, selv om pasientene ikke har gitt samtykke, skriver Aftenposten (papir). Bruken av elektrokonvulsiv terapi (ECT), best kjent som elektrosjokk er strengt regulert gjennom norsk lov. Den sier at det er forbudt å gi en pasient elektrosjokk uten at pasienten selv har gitt et informert samtykke til dette. I fjor var det over 500 pasienter som sa ja til elektrosjokkbehandling ved norske sykehus. De aller fleste som får ECT har en alvorlig depresjon. Pasientene har da ikke hatt god nok effekt av ulike medisiner og samtaleterapi.

Illustrasjon av mannshode med "elektriske signaler"

Kan brukes frivillig

Bruk av elektrosjokkbehandling (ECT) er strengt regulert etter norsk lov, og skal ikke brukes som tvang. Rådet for psykisk helse reagerer sterkt på lovbrudd.

(Illustrasjon: Colourbox)

Manglende oversikt

Det er ifølge lov om psykisk helsevern ikke anledning til å gi ECT-behandling med tvang, nettopp på grunn av behandlingens inngripende karakter. Det er i tillegg en behandlingsmetode hvor man er i tvil om effekten og om omfanget av bivirkningene. Selv om behandlingen i utgangspunktet kun skal gis etter informert samtykke, forekommer det likevel at den utføres med tvang med begrunnelse i nødrett (Statens Helsetilsyn, 2001). 

Minst 40 pasienter har fått minst 166 elektrosjokkbehandlinger de siste tre årene – uten å ha gitt sitt samtykke. Dette avslørte VG i fjor, og samtidig reagerte Sivilombudsmannen kraftig på bruken av ECT-behandling mot en pasient som ikke hadde gitt sin godkjenning. Pasienter gis flere behandlinger over tid, begrunnet i nødrett. Det er tankevekkende i seg selv at behandling som begrunnes i nødrett kan strekke seg over dager og uker, sier kontorsjef Helga Ervik i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur.
Når sykehus bruker sin nødrett og behandler pasienter med elektrosjokk, blir det skrevet i journalen. Samtidig er det ingen rapporteringsplikt til helsemyndigheter hvis elektrosjokk er brukt på pasienter uten samtykke. Det er behov for oversikt fordi tallene er usikre. Skal vi gjøre noe med problemene må vi kjenne til omfanget og endre praksis. Det er svært kritikkverdig at tvang misbrukes. Vi burde skamme oss over å ikke ha kommet lenger. Folk må oppleve at det er trygt å be om hjelp, og vi må være sikre på at hjelpen som gis er optimal og basert på lov og samtykke. Nå må Helse-Norge våkne og lytte til FNs menneskerettighetskomité. Det handler om vilje, politikk, ledelse og kultur.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

Denne teksten er publisert som debattinnlegg i flere aviser. Her fra Moss avis, 9.4.18.

Les også Norsk Psykologforenings kommentar, 6.4.18.

Del på sosiale medier