Lukk

Mulighet til å velge

– Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg. Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet. Dette skriver generalsekretær Tove Gundersen i et innlegg om medisinfrie behandlingstilbud i Dagens Medisin, 16. januar 2017. 

Det er viktig at medisinfrie behandlingstilbud følges opp og evalueres. Dette har vi i Rådet for psykisk helse sagt var en forutsetning for etablering. Følgeforskning vil bidra til kvalitet og forbedring.

Det er flott at det innhentes erfaringer nå, og at nettverk bidrar til samling av kunnskap. Samtidig burde det ha vært et mye større datagrunnlag, fordi flere skulle hatt tilbudet på plass allerede.

Vi bekymrer oss over de geografiske forskjellene på gjennomføring av politiske beslutninger, etablering og tilgang på behandlingstilbudet. Dette er kritikkverdig.

Foto av piller på et grønt blad

Medisinfritt?

— Frihet til å velge, er viktig i denne debatten, sier generalsekretær Tove Gundersen

Ta grep!

Nå må helseforetakene følge oppdragsdokumentet i hele landet. Pasientenes helsetjeneste består blant annet av å lytte til brukere, pårørende og fagfolk. Dette er grunnlaget for oppdraget som er gitt helseforetakene, og det handler om å gi mennesker noe de lenge har etterspurt. Tema som må løftes vedrørende medisinfrie tilbud, er retten til å velge, rett til medbestemmelse og samvalg. Det å måle bedring og livskvalitet, kan gi utslag som er positive for pasient og pårørende, også der det er vedvarende symptomer.

Målet for mange er en funksjonsbedring som fører til jobb og bedre omsorgsevne for seg selv og andre. Dette kan noen få uten medisiner. For andre vil medisiner gi god effekt.

Valgfriheten

Det finnes mye kunnskap om vedvarende symptomer og bivirkninger ved medisinbruk. Det gjenstår å se effekten over tid hos et stort antall som ikke fikk medisiner, men et annet tilbud innen psykisk helsevern. Vi vet at både med og uten medisiner kan plager vedvare, forsvinne helt – eller dempes.

Frihet til å velge er viktig i denne debatten – i tillegg til det å fremme systematisk alternative behandlingstilbud til medisiner. De som ønsker og trenger medisiner, vil fortsatt få muligheten til det.

Ulik frykt

Vår frykt i Rådet for psykisk helse er ikke undermedisinering, men overmedisinering. Vi deler ikke frykten for et «forskningsløst eksperiment», slik Kristian Gundersen beskriver etablering av medikamentfri behandling. Vi har tiltro til at dialog og samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagfolk vil gi trygghet, bedring og gode valg.

Den beste behandlingen skal gjelde alle, uansett hvor du bor. Noe bør være standardisert – samtidig er pasientens mål det viktigste. Derfor vil individuell tilnærming alltid gjelde. Opplevelse av frihet og valg gir verdighet i seg selv.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Teksten er trykket i Dagens Medisin 12.1.17 og publisert på nett 16.1.17

Del på sosiale medier