Lukk

Mobbing: Fokuset må endres

Alle snakker om mobbing og hva vi kan gjøre for å forhindre det og gjøre skoledagen bedre for elevene. Men hva får vi egentlig til?
Rådet for psykisk helse har tatt opp denne tematikken i et innlegg som er trykket i flere aviser. 

Illustrasjon: Innlegget om mobbing, faksimile Firda avis 7.3.16

Mobbing

Vi bør bruke mer ressurser på å skape et inkluderende skolemiljø (Faksimile Firda avis 7.3.16)

I rapporten «Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker», fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) peker forskerne på at selv med nulltoleranse mot mobbing, er det mye negative kommentarer som ikke blir tatt tak i eller oppdaget. Forskerne foreslår derfor at elever og skolepersonell i fellesskap diskuterer hvor tålegrensene skal gå i praksis. Altså - hva slags skolemiljø ønsker man. 

Vi må skape gode arbeidsmiljø for elevene

Rådet for psykisk helse ønsker å legge mer vekt på å skape et positivt arbeidsmiljø for elevene. Generalsekretær Tove Gundersen sier i debattinnlegget: 

- Klassemiljøet må styrkes så elevene opplever mer av det gode. Vi kaller dette et inkluderende skolemiljø. 

Les hele innlegget her (Avisa Nordland, 7.3.16)

Del på sosiale medier