Close Menu

Tvangspsykiatri i pressen

Magasinet Psykisk helse arrangerte seminar for redaksjonelle medarbeidere. Oslo 30. september. Seminaret ble strømmet og opptaket ligger nå åpent for alle.

Se opptaket her:

  • Er all tvangsbehandling galt?
  • Hva er tvangsbehandling?
  • Hvor mange gjelder det egentlig? Er det viktig å skrive om?
  • Er det riktig å skrive om så private forhold?
  • Kan man skrive om eller intervjue noen som er så syke at de ikke vet konsekvensene av å være på trykk eller på tv?

Ja, hva sier loven? Hva sier presseorganisasjonene, hva sier psykiaterne, hva sier pasienter og pårørende? Se opptak fra seminaret og få noen svar.

Innledere er advokat Helge Hjort, journalist Thomas Ergo, Sara Irgens, moren til en gutt som var tvangsmedisinert ulovlig i to år, psykiater Ann Færden og generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening.

Seminaret er støttet av Pressens faglitterære fond / Insitutt for journalistikk. •


Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 50 kroner til 12137.