Close Menu
Artikkelen er mer enn fem år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Spør oss: Telefon på akutten

Spørsmål fra lesere
Jeg er blitt tvangsinnlagt etter at min familie ba om det, fordi jeg var aktiv på sosiale medier og la ut beskrivelser av meg selv som familien mente var lite gjennomtenkt og pinlige både for meg og dem. Dessuten skrev jeg noe om at kona satte ungene mine opp mot meg. På akuttposten tok de fra meg telefonen min og satte meg på skjermet, så nå sitter jeg her og ser i veggen. Er det lov? NN
Svar: «Den som har døgnopphold i institusjon for psykisk helsevern, har rett til å motta besøk og benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker», som det står i psykisk helsevernloven § 4-5. Bare dersom «sterke behandlingsmessige eller sterke velferdsmessige hensyn eller sterke hensyn til nærstående person gjør dette nødvendig», kan det vedtas innskrenkninger i disse friheter for tvangsinnlagte og bare de, og kun for inntil 14 dager, se annet ledd i samme bestemmelse. Det må treffes særskilt vedtak om slike innskrenkninger i pasientens forbindelse med omverdenen, ifølge psykisk helsevernforskriften § 18 fjerde ledd. Slike vedtak er ikke uvanlige ved tvangsinnleggelsesstart. Det kan se ut som om pasientene ofte møtes med omfattende tvangsbruk i tillegg til selve tvangsinnleggelsen, for eksempel skjerming, vedtak om innskrenkninger i den nyinnlagtes forbindelse med dem utenfor. Ofte inndras telefonen for å hindre at pasienten «blamerer seg», og regelmessig vedtas også tvangsmedisinering (eller «gjennomføring av behandling med legemidler», som er tvangspsykiatriens eufemistiske omskrivning) hvis ikke pasienten godtar å ta antipsykotisk medisin frivillig. Etter hvert mildnes regimet langsomt, parallelt med at pasientene forhåpentligvis viser økende «compliance», altså samarbeider frivillig. Eller gir opp. Helge Hjort, advokat
×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!