Close Menu

Søvnmangel årsak til muskelsmerter

Forskere har lenge kunnet se sammenheng mellom fysisk smerte og arbeidsmiljø, men har ikke visst at det ofte skyldes dårlig søvn.
Forsker Jolien Vleeshouwers, STAMI

KONSEKVENS

- Vi vet at mangel på kontroll over egen jobb fører til muskel og skjelettplager. Nå viser forskning at søvnproblemer er en viktig faktor, sier Jolien Vleeshouwers. (Foto: STAMI)
– Alle vet at arbeidsmiljø er viktig, men vi glemmer hvor mye det har å si for helsen, sier Jolien Vleeshouwers som har tatt doktorgrad på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, søvnproblemer og muskel- og skjelettplager. Vleeshouwers, som til daglig er postdoktor ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, har laget en avhandling basert på omlag 7000 svar fra et stort spørreundersøkelses-prosjekt, Den nye arbeidsplassen, som har fulgt mange tusen arbeidstakere gjennom flere år. Hun ville se på om det var spesielle forhold på jobben som førte til søvnproblemer, og hvordan dette påvirket helsen. – Det er jo ikke nytt at stress påvirker søvn og helse, sier hun. – Men det er nytt at man har funnet en link mellom spesifikke faktorer i arbeidsmiljøet, søvnproblemer og fysisk smerte.

Rollekonflikter skaper stress

– Hvilke faktorer er det som spesielt skaper stress og som går ut over søvnen? – Ofte er det snakk om rollekonflikt. Begrepet rollekonflikt handler om at arbeidstakeren opplever å bli stilt overfor uforenlige krav. For eksempel kan en sykepleier på hjemmebesøk oppdage at pasienten ikke har mat i kjøleskapet, men er der for å gi medisin. Sykepleieren ønsker å gi god hjelp, men får ikke gjort det. Vleeshouwers sier at dette bare er ett eksempel. – Man kan også oppleve å få forskjellige beskjeder fra ulike ledere, eller at man får oppgaver uten samtidig å motta de ressurser eller hjelpemidler man må ha for å få utført oppgavene.

Støtte motvirker søvnproblemer

– Og dette kan skape søvnproblemer? – Ja. For å si det slik: Hvis du ikke opplever støtte fra ledelsen kan du få søvnproblemer, og motsatt: Hvis du opplever støtte fra ledelsen har du som oftest bedre søvn. Jo mer støtte du har fra sjefen din, enten det er forståelse for at du må løpe og hente barn i barnehagen, eller det blir lagt til rette for at du får gjort jobben din best mulig, jo bedre har du det med søvn og med helse. Vleeshouwers har sett på to spørsmål når det gjelder søvn: Innsovingsvansker, og om man våkner mange ganger i løpet av natten. – Søvn og muskel- og skjelettplager påvirker hverandre i stor grad. Dårlig søvn kan føre til infeksjoner i kroppen, søvnmangel svekker immunforsvaret. Denne forskningen viser at det er en klar sammenheng mellom søvnproblemer og muskel- og skjelettsmerter.

Store kostnader

Norge har en høy forekomst av muskel- og skjelettlidelser. Dette er en viktig årsak til sykefravær og til at mange forlater arbeidslivet. – Derfor er det så viktig å ha kunnskap om og fokusere på sammenhengen mellom psykososiale forhold i arbeidslivet og den enkeltes helse. Hvis bedriftene gjør noen endringer, slik at hver enkelt opplever kontroll over sine oppgaver og får støtte fra sin leder, kan man øke effektiviteten og spare samfunnet for enorme kostnader.

Ønsket om å gjøre en god jobb

Vleeshouwers trekker igjen fram eksempelet med sykepleieren. – Ledelsen har kanskje ikke sagt med rene ord at sykepleieren ikke skal sørge for at pasienten har mat, men oppgaven til sykepleieren er kun å gi medisiner, for så å løpe videre til neste pasient. Nå forsker Vleeshouwers på andre trekk ved dagens arbeidsliv. – Arbeidslivet er i en stor endring nå. For eksempel forsker vi på balansen mellom jobb og privatliv. Vi må ikke glemme at psykososialt arbeidsmiljø er mye viktigere for helsen enn vi tror. •
 

Vipps 12137

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!