Close Menu

Sjelens tortur

Miljøet og isolasjonen i fengsel produserer psykiske problemer.
Alle får en trøkk før eller siden. Angst, depresjon, søvnløshet, sorg eller andre psykiske problemer rammer deg eller dine nærmeste på et eller annet tidspunkt. Det er ikke nødvendigvis dramatisk, og det er stort sett ikke farlig, fordi vi har systemer for hjelp, som fastlege, distriktpsykiatriske sentre, psykologer, helsesøstre og mye mer. Vi har også en del reguleringer som skal dempe risikoen for psykiske problemer, for eksempel arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. Men obs: Dette gjelder ikke alle. Systemet virker ikke for deg hvis du er i fengsel. Andreas Ribe som er intervjuet i denne utgaven ser svikten fra innsiden. Ikke bare er det dårlig med helsehjelp, miljøet og spesielt isolasjonen produserer i tillegg psykiske problemer. Dem kan du heller ikke snakke om. Hvis du sitter på cella og gråter, ville du være «død», forteller han. Helsemyndighetene vet dette. Enkeltpersoner og ansatte har påpekt de dårlige forholdene i flere år. Europarådets torturkomité har nylig lagt fram nok en rapport som påpeker det helseskadelige ved isolasjon i fengsel. Mange av manglene torturkomiteen påpekte i 2011 er der fortsatt, spesielt for alvorlig psykisk syke. Komiteen ber myndighetene innstendig om å etablere en psykiatrisk sikkerhetsavdeling.
Også sivilombudsmannen har ropt varsko. «Mange av de innsatte som isoleres har psykiske lidelser og får ikke den behandlingen de har behov for.» sies det direkte i en ny rapport. Lav bemanning og for lite ressurser brukes som forklaring til de helsefarlige forholdene hvor noen innsatte blir sykere og sykere. Straffen du idømmes i Norge er å miste friheten, ikke å miste helsehjelp, menneskerettigheter og kontakt med andre. Fengselsopp­hold skal rehabilitere innsatte til samfunnet igjen. Det blir neppe mulig, når institusjonene produserer psykisk lidelse, med begrunnelse i for lite ressurser. Hele befolkningen må få del i retten til psykisk helsehjelp. Alle tjener på det, uansett om man er innenfor eller utenfor murene. Vi ønsker vel hverken et samfunn eller et fengselsvesen som ikke gir hjelp til personer som forkommer? •
 
×
Kjære leser!
Kjære leser, vi er stolte over å kunne tilby denne artikkelen gratis og tilgjengelig for alle. Magasinet Psykisk Helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon som leverer kvalitetssikret innhold med mål om å fremme åpenhet og øke kunnskapen om psykiske lidelser, forebygging og behandling.
Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å dele verdifulle artikler med alle. Bidra med for eksempel 50 kroner via Vipps til 12137, og hjelp oss med å spre kunnskap og forbedre den psykiske helsen for alle. Takk for ditt bidrag!
Med vennlig hilsen Redaksjonen i Magasinet Psykisk Helse