Close Menu

Psykisk syke underbehandles: – Ta overdødelighet på alvor

– Pasienter med alvorlige psykiske lidelser lever 15 til 20 år kortere enn normalbefolkningen. Vi må gjøre mer aktivt for å forebygge og få bukt med underbehandling av somatiske sykdommer, sier Anne Høye.
– Personer med psykisk lidelse har ikke oftere kreft enn andre, men får mindre og dårligere behandling, sier psykiater og førsteamanuensis i psykiatri ved Universitetet i Tromsø, Anne Høye.(Foto: Bente Thoresen)
Anne Høye er psykiater og forsker ved Universitetet i Tromsø og ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I oktober holdt hun et foredrag ved en konferanse på Diakonhjemmet i Oslo. – Somatisk sykdom er den absolutt viktigste årsaken til tapte leveår hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Spesielt gjelder dette hjerte- og karsykdom, men også luftveissykdommer og kreft, sa Høye. Tallet på tapte leveår har vært stabilt i mange år, men en studie fra Nord-Norge viser en økning i årene 1980 til 2006. Høye peker på at pasienter med alvorlige psykiske lidelser har økt selvmordsrisiko. – Mest utsatt er pasienter med affektive lidelser, som for eksempel bipolar lidelse, og rus. Dødeligheten er høyest de to første årene etter innleggelse, både når det gjelder selvmord og død av somatiske årsaker. Risikoen er størst blant de yngste, sier hun.

​ Dødsårsaker

Anne Høye la fram tall som viser at personer med schizofrenidiagnose blant annet dør av kols, diabetes, hjerte-karsykdom og lungekreft. – Årsakene til dette kan både ligge i en mulig genetisk sårbarhet for hjerte- og karsykdom, økt forekomst av risikofaktorer og en underbehandling av somatisk sykdom blant personer med psykisk lidelse. Man regner med 15 tapte leveår på grunn av røyking. Og opptil 14 ganger høyere dødelighet på grunn av diabetes for dem som er under 50 år. Rus dobler dødsrisikoen. Og, som vi vet, fører dårlig kosthold og mindre fysisk aktivitet til somatisk sykdom, sier Høye.
«Både høye medisindoser og ingen medisinering ser ut til å gi økt dødelighet.»

​ Kronisk stress

– Men forskning har også vist at kronisk, pågående stress og angst kan gi nedsatt immunforsvar og økt risiko for somatisk sykdom. Traumer i barndommen gir økt risiko for røyking og rusmisbruk. Traumer i seg selv gir økt risiko for somatisk sykdom i voksen alder, sier Anne Høye. Når det gjelder legemidler, viser noen studier at faren for overdødelighet er avhengig av dosering. – Både høye medisindoser og ingen medisinering ser ut til å gi økt dødelighet. Men fordi vi vet lite om individuelle reaksjoner på ulike medikamenter, trengs mer forskning på medikamentbivirkninger og sammenheng med somatisk sykelighet og død, sier Høye.

Underbehandling ved kreft

Personer med alvorlige psykiske lidelser blir ofte fulgt nøye opp av psykisk helse-tjenester, men får likevel ikke god nok behandling for sine somatiske sykdommer. – Forskning viser at det skjer en underbehandling ved hjertelidelser, enda man vet at det er en klar sammenheng mellom for eksempel schizofreni og hjerte- og karlidelser. Det tar også lengre tid å få behandling ved kreft, både operasjon og oppfølging etter operasjon. Personer med alvorlige psykiske lidelser får mindre cellegiftbehandling ved kreft enn andre, og har høyere dødelighet ved kreft. Anne Høye mener at psykisk syke får for tilfeldig oppfølging og i altfor stor grad blir utelatt i arbeidet med forebygging av sykdommer. – 15 til 20 års kortere levealder er ekstremt mye. Vi må slutte å bare observere dette, vi må gjøre tiltak og ta den somatiske helsetilstanden til personer med psykisk lidelse på alvor, sier hun. •
×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!