Close Menu

Pris for innsats mot tvang

Merete Nesset er tildelt ytringsfrihetsprisen for 2018 innen psykisk helsevern. Den helsepolitiske aktivisten og skribenten har selv vært frihetsberøvet og tvangsmedisinert.

Portrett av Merete Nesset

UREDD

Merete Nesset er en tydelig og direkte stemme mot tvang og for medisinfri behandling. Nå får hun ytringsfrihetspris.

(Foto: Privat)

Nessets erfaringer med frihetsberøvelse og tvangsmedisinering har hun brukt til å sette søkelyset på lov- og regelbrudd innen psykisk helsevern. Hun har beskrevet opplevelsene som grusomme, og mener tvangsutsatte pasienter i realiteten er uten rettssikkerhet, og at norsk praksis er ulovlig og menneskerettighetsstridig. Merete Nesset har opplevd å bli skilt fra sin nyfødte datter i fem måneder.

«Lovfesta vold»

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern ble opprettet for å «rette oppmerksomhet mot, og bidra til å sikre vilkårene for den frie ytring på bredt grunnlag.» I begrunnelsen heter det at prisvinneren har markert seg som en tydelig og uredd stemme i å fremme gode, medisinfrie tilbud. Hun kjemper for at pasienter skal kunne reservere seg mot tvangsmedisinering på en individuell, juridisk bindende måte. Prisvinnerens innsats har ført til at prosessen i retning av juridisk bindende forhåndserklæringer har kommet lenger enn den ville gjort uten hennes innsats.

Merete Nesset er med i en arbeidsgruppe for forebygging av tvang i Helsedirektoratet, og deltar i to tvangsrelaterte prosjekter i brukerorganisasjonen WSO – We Shall Overcome.

Hun driver også nettstedet «Meretes Metode» og prosjektet Psykosehvisking, som er en måte å møte personer med psykose på, og som skal bli en undervisningsfilm.

Prisvinneren er kjent for å snakke på en svært direkte måte, og har sagt at tvangsmedisinering ikke er behandling, men «lovfesta vold». Hun har høstet ros for å ha skåret igjennom i debatter på psykisk helsefeltet.

Prisen ble delt ut første gang i 2002. •

×
Kjære leser!
Denne artikkelen er gratis og åpen for alle. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Vårt formål er å skape åpenhet og øke kunnskapen i befolkningen om psykiske lidelser, forebygging og behandling. Bli med å bidra slik at vi kan holde flere artikler åpne for alle lesere! Støtt oss med f. eks. 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag til en bedre psykisk helse for alle!