Close Menu

På tide med statusheving

For mye medisiner og for dårlig oppfølging av den enkelte er dokumentert i norsk eldreomsorg.
«Vi vet at symptomer som søvnproblemer og aggressiv atferd ved demens kan forverre seg ved overmedisinering, og har sett at disse pasientene får det bedre når man kutter ned på medisineringen,» forteller psykiater og forsker Astrid Liv Mina Bergem i et intervju på temasidene om eldre i dette nummeret av Psykisk helse. Avdelingssykepleier Anne-Lise Røstad ved Diakonhjemmets alderspsykiatriske avdeling opplever det samme: «Det er opplagt at eldre som er deprimerte, får alt for mye medisiner.» Dette er dessverre ikke helt nytt. Lukker vi øynene for manglene og overmedisineringen fordi vi tror det ikke gjelder oss selv? Det gjør det. Levealderen øker i Norge, og risikoen for demens øker med alderen. Om lag 100 000 eldre har depresjon og risikoen for depresjon øker også med alderen. Det oppløftende er kanskje at det er rom for forbedringer som ikke bare krever mer ressurser. Man kan forebygge psykiske problemer, for eksempel ved å engasjere seg på eldresenteret og trene hjernen med nye utfordringer. Og når det gjelder sykehjemsomsorg handler den like mye om holdninger som ressurser. Det er de usynlige tingene som avgjør om omsorgen er god, respekt for den enkelte, sier professor i alderspsykiatri Knut Engedal. Også ellers i samfunnet gjennomsyrer holdninger livene våre, og de har lett for å stivne. En som utfordrer mange holdninger, er skuespiller og komiker Rigmor Galtung. I et intervju i dette nummeret sier hun at hun er stolt over å ha bipolar lidelse. Selv om hun har møtt mye fordommer i sitt miljø, forteller hun åpent om angst, depresjon, innleggelser og elektrokonvulsiv behandling (ECT). Hun mener det trengs en statusheving av psykiske lidelser. Det er ikke vanskelig å være enig i det, spesielt ikke for alvorlige psykiske lidelser. Galtung bidrar allerede i intervjuet her i Psykisk helse. •
Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, med kvalitetssikret innhold. Bli med å bidra slik at vi holde flere artikler åpne for alle! Støtt oss for eksempel med 50 kroner til vipps 12137. Takk for alle bidrag!