Close Menu

Ofte lang ventetid

– Mange må finne ut av hjelpeapparatet selv og blir kasteballer mellom ulike tjenester, sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening.
– Det burde selvfølgelig være lettere å få timer hos psykolog, sier Hofgaard. Psykologforeningen er godt kjent med historier om personer som strever i årevis for å få psykologhjelp, forteller han. – Det er ikke uvanlig at man må finne ut av systemet, og selv oppsøke hjelp. Kommunene burde ha et tilbud man kunne oppsøke først. Når man sliter, burde man kunne komme til et tverrfaglig team som gjør en vurdering med en gang av hva slags hjelp man trenger, sier Hofgaard. Han mener slike grupper kunne tilby spesialisert kompetanse med en gang, slik at man kunne få riktig hjelp tidligere. – Man kunne få en vurdering av hva du sliter med, og hva du trenger. Hvis det for eksempel er mer enn bare angst og depresjon, kan man få spesialistbehandling med en gang og slippe å bli henvist til et nytt sted, sier Hofgaard.
Bilde av Tor Levin Hofgaard

Langt fram

Hvis dette hadde handlet om fysisk helse, hadde man jo kastet seg rundt og gjort noe, sier Tor Levin Hofgaard, president i Psykologforeningen.

Riktig hjelp

Hofgaard framholder at når man først har søkt hjelp, burde spesialisthelsetjenesten gi en forløpsgaranti som sikrer deg behandling. – Fordelen med en forløpsgaranti fremfor en pakkeløsning er at man ville ha garanti for å få riktig hjelp til enhver tid, i stedet for en behandling basert på diagnoser, sier Hofgaard. – Blir man for eksempel henvist til distriktspsykiatrisk senter, burde man få en garanti for at man får en god utredning og en behandling som virker for det man ønsker å oppnå. Den skulle gjelde uansett hvor man bor.

Treg masse

– Har ikke Psykologforeningen snakket om mer tilgjengelig hjelp veldig lenge? – Jo, men det tar tid å få ideene til å slå rot i politiske miljøer, sier Hofgaard, som legger til at han tross alt er ganske optimistisk med tanke på endring. – Nå er det et lovforslag på vei til Stortinget som sier at psykologisk kompetanse skal være på plass i alle kommuner. Hvis man ser på partiprogrammene før valget nå, kan man finne igjen ideen om tidlig hjelp hos alle partiene. Dette lovforslaget innebærer at alle kommuner skal ha psykolog i 2020. – I mellomtiden er det stadig mange som trenger raskere hjelp? – Det er langt igjen før alt er bra. Og hvis dette hadde handlet om fysisk helse, hadde man jo kastet seg rundt og gjort noe. Ingen hadde godtatt at det gikk så lang tid, sier Hofgaard. •
Kjære leser!
Du har nå lest en gratis artikkel. Det koster å lage god journalistikk. Magasinet Psykisk helse er en uavhengig, redaktørstyrt publikasjon, men vi får ingen pressestøtte eller lignende. Støtt oss gjerne ved å vippse for eksempel 50 kroner til 12137.