Close Menu

Får jeg lov til å møte advokaten min?

Jeg er tvangsinnlagt, og nå er det bestemt at jeg skal tvangsmedisineres. Jeg har klaget på dette og fått oppnevnt en advokat. Men i går kom en fra Fylkesmannen på besøk og ville snakke med meg om saken. Advokaten min var ikke varslet, og den assisterende fylkeslegen ville ikke gå med på å vente til advokaten kunne være med på møtet. Er det lov?
Bilde av lege og advokat
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
SVAR: Nye regler har trådt i kraft nå i sommer/høst. Tvangsinnlagte har fått samme rett til advokat-bistand for å klage på vedtak om tvangsmedisinering, som for tvangsinnleggelsen. Krever man seg utskrevet, har man rett til å «uttale seg», det betyr i praksis å ha med seg sin advokat til å tale sin sak, og få være til stede når saken behandles i kommisjonen. Hvordan bør dette praktiseres for vedtak om tvangsmedisinering? Fylkesmannens representant kommer på besøk til sykehuset, tar en prat med pasienten og treffer så vedtak som ofte er varianter over denne setningen: «Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å sette sykehusets vedtak til side.» Slik ender 9 av 10 klagesaker. Det gjør også 90 prosent av kontrollkommisjonsvedtakene i tvangsinnleggelsessaker: Kommisjonen finner ikke holdepunkter for å sette vedtaket om tvungent psykisk helsevern til side. Det hjelper altså sjelden å klage og bruke advokat, møte- og uttaleretten er mest til pynt. Om advokaten og pasienten uttaler seg og møter klageinstansen, sammen eller hver for seg, taler de som oftest for døve ører.
Er det lov å håpe på at det nå vil bli annerledes? Det er kommet nye regler om hvordan tvangsvedtak skal begrunnes: Psykisk helsevernloven § 3-3 a krever at vedtaket skal opplyse om hvordan fordelene og ulempene ved tvangsinngrepet er vurdert, «herunder forventet behandlingsmessig effekt og risiko for varig skade som følge av tvangsinngrepet». Etter § 4-4 a skal vedtak om å opplyse om medisinen(e) «med stor sannsynlighet kan føre til helbredelse eller vesentlig bedring», hvilken type medisin som skal brukes, og i hvilken dose, hvilken effekt den ventes å få, og når den forventes å inntre, bivirkninger og skaderisiko, og hvordan dette vil påvirke pasienten og samarbeidet med henne. Virker antipsykotiske medikamenter? Psykiatrien må forklare sine pasienter om og hvordan slike medisiner virker, og være ærlig om at de slett ikke hjelper alle, kanskje ikke engang de fleste. Det har psykiatrien langt fra alltid gjort. Jeg har til gode å se vedtak som etterlever de krav til begrunnelse som nå er innført. Å medisinere pasienten med antipsykotisk medisin mot hans eller hennes vilje, oppfattes ofte som et langt større overgrep av pasienten enn tvangsinnleggelsen. Da er det klart at klageinstansen må behandle klager over slike vedtak slik at pasienten får mulighet til å rådføre seg med sin advokat, og at advokaten får være til stede når pasienten utspørres. • Helge Hjort, advokat
×
Kjære leser!
Hjelp oss å bekjempe stigma og fremme psykisk helse! Du leser Magasinet Psykisk helse, en uavhengig og redaktørstyrt publikasjon dedikert til å spre kunnskap og øke åpenhet - med kvalitetssikret innhold. Denne og mange av artiklene er gratis for leserne. Men vi trenger din støtte for å fortsette det viktige arbeidet. En liten donasjon kan gjøre en stor forskjell. Med bare 50 kroner kan du bidra til å:
• Spre viktig informasjon til flere som trenger det.
• Øke forståelsen og bekjempe stigmatisering.
• Gi håp og støtte til alle som sliter.
Doner nå via Vipps til 12137 og bli med i arbeidet for bedre psykisk helse for alle! Hjertelig takk for din støtte! Vennlig hilsen redaksjonen i Magasinet Psykisk helse.