Lukk

Livsmestring på læreplanen!

Vi har i samarbeid med flere av våre medlemsorganisasjoner og andre jobbet for å få mer kunnskap om psykisk helse og livsmestring inn i skolen. Nå kan vi endelig glede oss over at dette blir tatt opp i den nye stortingsmeldingen, Fag - Fordypning - Forståelse, som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legger frem i statsråd fredag 15. april. 

I oppropet Boken som mangler, gikk organisasjonene Norsk psykologforening, Norsk lektorlag, Mental helse ungdom, Norsk psykiatrisk forening og Norsk elevorganisasjon sammen med Rådet for psykisk helse om å ta et bredt initiativ overfor kunnskapsministeren og andre skolepolitikere. For at barn og unge skal kunne bli hele og robuste voksne, er det ikke nok med bare fagkunnskap og resultater. Å få kunnskap om det å være menneske og hva som skal til for å mestre livet, mener vi bør være en viktig ingrediens i skolehverdagen. 

Adrian Lorentsson, Mental Helse Ungdom, Kristoffer Hansen, Elevorganisasjonen, Jette Christensen (AP) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Arendalsuka 2015.

Arendalsuka 2015

Psykisk helse og livsmestring inn i skolen var tema for debattmøtet under Arendalsuka 2015. Deltakerne var Adrian Lorentsson (Mental helse ungdom), Kristoffer Hansen (Elevorganisasjonen), Jette Christensen (AP) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

(Foto: Steinar Sværen)

Har hørt på oss

– Vi er svært glade for at kunnskapsministeren har tatt på alvor de innspillene vi har kommet med, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

Etter debattmøtet på Arendalsuka i 2015, ble de involverte organisasjonene invitert til dialogmøte hos kunnskapsministeren. 

– Vi må ha trykket på noen riktige knapper, og tilbakemeldingene vi har fått i sosiale medier og ellers, er jo at dette har vært lenge etterspurt av både foreldre, fagfolk og de unge selv, sier Tove Gundersen. 

– Hvordan livsmestringstematikken skal integreres i skolefagene gjenstår å se, men at dette nå er tatt inn i læreplanen, er et stort skritt i riktig retning, avslutter Gundersen. 

Del på sosiale medier